zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nepřetržitý vznik odpadů

12.05.2014
Odpady
Čištění odpadních vod
Firemní ekologie
Nepřetržitý vznik odpadů

Nepřetržitý vznik odpadů při provozu ČOV - kaly a zeminy...

Dotaz:
Měla bych dotaz ohledně definice "nepřetržitý vznik odpadů".

Jsme vodárenská společnost, které při její činnosti kromě jinných vznikají hlavně tyto odpady:1) Kaly z ČOV 190805 to je mi jako nepřetržitý vznik odpadu jasné, protože technologie čov jede 24 hodin denně. Oprávněná firma si je odváží cca 3x týdně. Ale co shrabky a písky? Těch je co do množství méně a odváží se cca pravidelně 2x za měsíc. Lze je také brát jako nepřetržitý vznik odpadu? Tuším, že asi ne? Vznikají nepřetržitě, ale kontejner se naplní cca jednou za 2 týdny a odveze.2) Pak mám ještě velké dilema ohledně zemin 170504 vznikající při opravách havárií a rekonstrukcí na vodovodních a kanalizačních řádech. Pravidelně každý den se ke mně dostane vážní lístek ze skládky. Odpad vzniká pokaždé pochopitelně na jinném místě, ale v rámci jednoho ORP to eviduji jako jednu provozovnu. Evidenci vedu, tak že zapisuji každý návoz, ale myslím si, že bych nemusela. Když ten odpad vzniká každý den, jedná se o nepřetržitý vznik. Chápu to dobře?


Odpověď:

Povinnostvést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady, ukládá původcům odpadů a oprávněným osobám, které nakládají s odpady, ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"). Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění (dále jen "vyhláška"), která stanoví v § 21 odst. 2, že průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, a při periodickém svozu komunálního odpadu se vede průběžná evidence v měsíčních intervalech.
Je třeba upozornit, že výše uvedená vyhláška byla naposledy novelizována vyhláškou č. 35/2014 Sb. s účinností dnem 28. 2. 2014. Tato změnová vyhláška upravuje, mimo jiné, právě i poslední větu odst. 2 v § 21. Původní znění této věty bylo: " V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, vede se průběžná evidence v týdenních intervalech; při periodickém svozu komunálního odpadu v měsíčních intervalech" bylo změněno tak, že ipřinepřetržitém vzniku odpadů, se vede průběžná evidence v měsíčních intervalech, stejně jako při periodickém svozu komunálního odpadu.

Zákon o odpadech, ani vyhláška, pojem "nepřetržitý vznik odpadů" nedefinuje. Pojem je ve vyhlášce použit z důvodu stanovení přiměřeného (postačujícího) počtu zápisů do průběžné evidence odpadů. Z textu výše citovaných ustanovení relevantních právních předpisů je zřejmé, že nepřetržitým vznikem odpadu je míněn vznik stále stejného odpadu (stejného druhu a složení) v nepřetržitém provozu jedné provozovny při neměnné technologii.

K vašemu prvnímu dotazu je možné odpovědět následující:

Oba odpady - kaly z ČOV i shrabky a písky, jsou odpady nepřetržitě vznikající při provozu ČOV a jejich průběžná evidence se vede

1) za každou samostatnou provozovnu samostatně,

2) za každý druh odpadu samostatně,

3) v měsíčních intervalech

K Vašemu druhému dotazu odpovídáme:

Protože, jak uvádíte, odpad zemin, katalogové č. 170504, vzniká pokaždé na jiném místě a může být tudíž jiného složení, případně znečištění, nelze tvrdit, že se jedná o nepřetržitý vznik odpadu, i když je vytěžen na území jednoho ORP a je každý den z některého místa jednoho ORP předán k odstranění oprávněné osobě. Právě to, že denně předáváte tento odpad oprávněné osobě, svědčí o tom, že průběžnou evidenci těchto odpadů musíte vést při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě.

Autor: Mgr. Věra Dubanská CSc.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí