Téma měsíce dubna: Zelená logistika - přínosy na všech frontách

23. dubna 2014
Téma měsíce dubna: Zelená logistika - přínosy na všech frontách

Všeobecné požadavky na snižování emisí a ochranu životního prostředí se týkají také logistiky. Toto odvětví nabízí celou řadou možností, jak účinně přispívat k trvale udržitelnému rozvoji.

Skvělým příkladem zelené logistiky v praxi může být program GoGreen společnosti DHL, který usiluje o snížení emisí skleníkových plynů o 30 % do roku 2020. U DHL se rozhodli směřovat k trvalé udržitelnosti veškeré aspekty logistických služeb, neboť pouze komplexním přístupem na všech úrovních lze splnit ambiciózní cíle stanované v zájmu ochrany životního prostředí a klimatu. Kromě těchto všeobecně prospěšných cílů je zelená logistika také dobrým marketingovým nástrojem, protože spotřebitelé dávají stále častěji přednost ekologickým produktům. Ochrana životního prostředí se tak stává klíčem k úspěšnému podnikání.

Zelená logistika v pojetí DHL začíná ekologickou dopravou, pokračuje přes zvyšování energetické účinnosti budov, zavádění inovativních technologií a angažování zaměstnanců pro ochranu životného prostředí a končí důslednou spoluprací se subdodavateli a zákazníky. Veškerý řetězec činností podléhá navíc monitoringu emisí CO2 napříč všemi divizemi DHL, což umožňuje kvantifikaci dosaženého pokroku i identifikaci potenciálu pro další zlepšování.

V dopravě, která nejvíce přispívá k emisím CO2, přináší nemalé snížení spotřeby paliv a energií optimalizace přepravních tras. Dalším krokem je nasazení nejmodernějších dopravních prostředků, od hospodárných letadel až po elektromobily s nulovými emisemi. Tam, kde je to možné, se důraz postupně přesouvá od letecké dopravy k silniční a od silniční k železniční. Ekologickou bilanci vylepšuje nejen výrazně nižší spotřeba pohonných hmot, ale i přechod na alternativní paliva. V rozvážkové dopravě v městských centrech nalézají stále častěji uplatnění elektromobily, kde jejich omezený dojezd není na překážku a nulové lokální emise a tichý provoz představují jednoznačnou přednost. Při využití elektrické energie z obnovitelných zdrojů je "uhlíková stopa" elektricky poháněných vozidel zanedbatelná. Neméně důležitá jsou školení řidičů, protože hospodárný styl jízdy může ušetřit dalších i několik desítek procent paliva, resp. energie, a tím i emisí.

Obnovitelné energie hrají velkou roli rovněž ve zvyšování účinnosti budov. Program DHL GoGreen pečlivě optimalizuje efektivitu skladovacích činností. Při auditu spotřeby energie vyšly najevo například velké rezervy pro úspory energií při osvětlení, vytápění a klimatizování budov, jako jsou sklady a výrobní závody. DHL proto v celosvětovém měřítku investuje do inteligentního osvětlení, solárních panelů a systémů pro zachycování dešťové vody. Skvělým příkladem je například úsporné osvětlení skladu DHL Supply Chain v Jirnech, který kromě inteligentního řízení využívá rovněž přirozené osvětlení haly střešními světlíky. Tímto krokem se snížila spotřeba energie o více než 37 %.

DHL využívá také chytré komunikační technologie s cílem dramaticky snižovat administrativní zátěž, lépe sledovat pohyb zboží, omezovat spotřebu papíru a vést přesné výkaznictví emisí CO2. Například aplikace SmartPOD umožňuje řidičům DHL a smluvním dopravcům jednoduchý a efektivní sběr dat v reálném čase prostřednictvím chytrých telefonů.

Nejlepší emise jsou samozřejmě takové, které vůbec nevzniknou. Se současnými technologiemi je však cíl nulových emisí zatím nedosažitelným snem. Společnost DHL proto v rámci programu GoGreen nabízí možnost kompenzace emisí CO2 podporou projektů na ochranu klimatu.

Zdroj: www.logistika.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů