Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 28. dubna 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží Edvarda Beneše 4

Co dnes projedná vláda

356/14 Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 13/07 "Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí"

303/14 Zpráva o variantách způsobu a termínu ukončení těžby na nekonkurenceschopném hlubinném černouhelném Dole Paskov těžební společnosti OKD, a.s., a případné státní podpoře na pokrytí některých nákladů souvisejících s uzavřením dolu

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb. o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

Identifikace materiálu
Čj. OVA 344/14 PID KORN9H5DBX8T
Čj. předkladatele 16606/ENV/14 Datum autorizace 12.3.2014
Popis
Název materiálu Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb. o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova ochrana přírody a krajiny
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ochrana přírody a krajiny
Důvod předložení vlastní iniciativa
Popis cílem je vyhlásit v zákonem stanovené 90-ti denní lhůtě evropsky významné lokality přijaté Rozhodnutími Evropské komise do evropského seznamu pro kontinentální a panonskou biogeografickou oblast
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.4.2014 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Termín připomínek 12.3.2014 - 19.3.2014 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9HXERENF.docx 23 kB 7.4.2014
Návrh usnesení us_KORN9HXERENF.docx 15 kB 7.4.2014
Předkládací zpráva zp_KORN9HXERENF.docx 17 kB 7.4.2014
Důvodová zpráva zd_KORN9HXERENF.doc 94 kB 7.4.2014
Materiál ma_KORN9HXERENF.doc 42 kB 7.4.2014
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORN9HXERENF.docx 198 kB 7.4.2014
Vypořádání připomínek vp_KORN9HXERENF.docx 28 kB 7.4.2014
Průvodní dopis pd_KORN9HXERENF.zip 590 kB 7.4.2014
Další příloha materiálu mp_KORN9J7JEP33.docx 87 kB 15.4.2014

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů