Čistírna odpadních vod pro 33 RD Němčany

Biologická aktivační čistírna odpadních vod (ČOV) AS-VARIOcomp 150 N

Čistírna odpadních vod pro 33 RD Němčany

Čistírna pro 150 EO, průměrný denní průtok 22,5 m3/den, s jemnobublinnou aerací v plastovém kontejneru o rozměrech 8000 x 2160 x 2870 mm se dvěma vstupními šachtami (1 ks 2000 x 2160 mm, 1 ks 600 x 600 mm).
ČOV je doplněná o opláštění z PP, které zamezuje vniknutí spodní vody mezi základovou desku a dno ČOV.

POPIS TECHNOLOGIE ČOV:
Odpadní voda natéká do usazovací nádrže ČOV, která slouží zároveň i jako zásobník přebytečného kalu. Zde jsou zachyceny sedimentující a plovoucí nečistoty. V prostoru aktivační části ČOV je mechanicky předčištěná voda biologicky dočištěna. V dosazovací části ČOV dochází k sedimentaci vytvořených kalových vloček a následně k odtoku vyčištěné vody. Zahuštěný kal se ze spodní části dosazovací nádrže vrací automaticky zpět do aktivace. Část aktivovaného kalu z aktivace je jako přebytečný kal odtahován do kalové nádrže.

Výkop před vyčerpáním spodní vody.

čov

Uložení opláštění ČOV na základovou desku.

čov

Uložení opláštění ČOV na základovou desku.

čov

Betonáž dna opláštění.

čov

Vybetonované dno opláštění.

čov

Ukládání ČOV na vybetonované dno opláštění.

čov

Detail osazení ČOV.

čov

Detail osazení šachet na dmychadla.

čov

Detail šachet na dmychadla včetně el. rozvaděče.

čov

Detail ČOV, čerpací stanice, šachet na dmychadla, rozvaděč.

čov

Celkový pohled ČOV včetně oplocení.

čov

Jan Němeček
Obchodně-technický zástupce
ASIO, spol. s r.o. | Kšírova 552/45 | CZ - 619 00 Brno
Mobil: +420 606 704 612 | Tel: +420 548 428 161
E-mail: nemecek@asio.cz | www.asio.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů