Dopady změny klimatu zasáhnou celý svět, ČR podniká kroky k adaptacím

11. května 2014
Dopady změny klimatu zasáhnou celý svět, ČR podniká kroky k adaptacím

Pozorované dopady změny klimatu jsou plošné a významné a dotýkají se všech kontinentů i oceánů. Se změnou klimatu jsou spojena zásadní rizika pro lidskou společnost a ekosystémy související s dodávkami potravin a potravinovou bezpečností, dostupností vody, narušením hydrologických režimů i častější přítomností extrémních povětrnostních událostí jako jsou bouře, hurikány, vlny extrémních veder, povodně nebo sucha. Předpokládá se, že změna klimatu ovlivní hospodářství jednotlivých zemí a může mít i vliv na sociální a bezpečnostní situaci, zejména v rozvojovém světě, který je změnou klimatu nejohroženější.

Dle 5. hodnotící zprávy 2. pracovní skupiny Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) je proto nejvyšší čas přijmout opatření ke zmírnění těchto rizik.

Česká republika musí očekávat kromě vyšších teplot i vyšší variabilitu srážek, tedy výskyt velmi suchých i velmi vlhkých období a nerovnoměrné plošné rozdělení srážek. Častěji se vyskytnou sucha s dopadem na zemědělskou produkci a na celé národní hospodářství. Zásadní je proto zadržování vody v krajině a systematické nakládání s krajinou. Ministerstvo životního prostředí připravuje tzv. Adaptační strategii ČR (Strategie pro přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR), jejíž návrh bude předložen vládě ČR ke schválení.

5. hodnotící zpráva IPCC nabízí nejkomplexnější shrnutí vědeckých poznatků o změně klimatu za posledních několik let. V říjnu 2013 byla představena 1. část zprávy věnovaná fyzikální podstatě změně klimatu, nyní byla zveřejněna zpráva 2. pracovní skupiny zaměřená na adaptace a zranitelnost, v polovině dubna 2014 se očekává vydání poslední části zprávy věnované možnostem zmírnění změny klimatu (mitigace). Souhrnný report bude zveřejněn v říjnu 2014. Materiály jsou k dispozici v anglickém jazyce na stránkách IPCC zde.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů