Brněnská kompostárna minulý rok zdvojnásobila příjem biologicky rozložitelných odpadů

28. května 2014
Brněnská kompostárna minulý rok zdvojnásobila příjem biologicky rozložitelných odpadů

Zařízení pro kompostování odpadů mohou být řešena jako provozy na vysoké technologické úrovni, mohou však být i provozována s minimální technologickou výbavou jako malé obecní nebo komunitní kompostárny. Zařízení Centrální kompostárny Brno (CKB), kterou provozuje SITA CZ a.s., spojuje vysokou úroveň technologického zázemí s šetrností k okolí. Kompostárna během tří let zdvojnásobila příjem biologicky rozložitelných odpadů a zpracuje tak veškerý bioodpad ze sběrných dvorů města Brna. Svou kapacitou až 70 000 t ročně jako jediné provozované zařízení plně vyhovuje produkčnímu potenciálu brněnské sídelní aglomerace. Právě odpady z provozu a údržby obcí, zejména odpad obecní zeleně, tvoří základní zdroj suroviny pro výrobu kompostu v CKB.

Kontakty:
Ing. Michaela Kuchaříková
technicko provozní manažer

Centrální kompostárna Brno a.s.
Brněnská 1050, 664 42 Modřice
mob.: +420 602 345 830

Provozovna: areál v ul. Vinohradská, Brno - Černovice (dříve černovická skládka)

Do kompostárny celoročně doslova proudí exkurze odborníků, veřejnosti, ekologických sdružení, základních, středních a vysokých škol z ČR, ale i ze zahraničí, např. z Francie, Řecka, Kypru, Rakouska, Polska či Ukrajiny.

Jaký bioodpad kompostárna přijímá?
Bioodpad by měl být bez nežádoucích příměsí, jako jsou plasty, stavební odpady, kameny, kovy, kosti a jiné živočišné zbytky.

Co si naopak můžete z kompostárny odvézt?
Technologická výbava kompostárny Brno i nastavené postupy výroby umožňují přepracovat přijatý bioodpad na různé typy výrobků. Základními jsou organický nebo rekultivační kompost, který je upraven sítováním na bubnovém třídiči, dále substrát s možností variabilního podílu kompostu a ornice nebo písku. Kompostárna rovněž vyrábí dřevní štěpku a mulčovací kůru. Organický kompost a půdní substrát vyrobený z kompostu jsou v případě kompostárny Brno registrovány podle zákona o hnojivech.
Kromě příjmu odpadu a prodeje produktů nabízí brněnská kompostárna také službu drcení dřevní hmoty vysokokapacitním drtičem (např. při likvidaci dřevin před výstavbou, z ovocných sadů, prořezů dřevin, pro dřevařské podniky - pily, lesy atd.) Provoz kompostárny disponuje technikou, kterou lze zajistit zimní údržbu, třídění a sítování zeminy a kompostů.

Vedle provozování technologií kompostáren nabízí SITA CZ dotační poradenství pro obce a města.
Kontakt: zelená linka SITA CZ - 800 102 000, 800 102 000

ZDROJ: www.sita.cz, Kateřina Kodadová, kráceno, upraveno

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů