Nerostné surovin v Mali

16. května 2014
Nerostné surovin v Mali

Přírodní zdroje Mali

<

Zlato: Mali je třetí největší producent zlata v Africe, kde probíhá ve velkém rozsahu průzkum. Mali bylo svým zlatem proslulé už od dob velkého Malijského impéria a poutě do Mekky císaře Kankou Moussy v roce 1324, jehož karavana nesla více než 8 tun zlata! Mali bylo tudíž už tradičně těžařskou zemí po více než půl tisíciletí.

V současnosti má Mali v provozu sedm zlatých dolů včetně: Kalana a Morila v jižním Mali, Ytela, Sadila a Loulo v západním Mali a doly, které nedávno obnovily produkci zvláště Syama a Tabakoto. K pokročilým projektům hledání zlata patří: Kofi, Kodieran, Gounkoto, Komana, Banankoro, Kobada a Mampala.

Uran: Jsou povzbuzující signály o tom, že jeho hledání je v plném proudu. Průzkum v současnosti vede několik společností s jasnými zjištěními ložisek uranu v Mali. Uran je potenciálně umístěn v oblasti Falea, která se rozkládá na 150 km2 pánve severo-guinejské Falea, což je neo-proteozoická sedimentární pánev vyznačující se významnými radiometrickým anomáliemi. Uranový potenciál ve Falea je odhadován na 5000 tun. Projekt Kidal v severovýchodní části Mali s rozlohou 19 930 km2 zahrnuje i velkou křišťálovou geologickou formaci známou jako L´Adrar Des Iforas. Potenciál uranu je i v ložisku Samit, v oblasti Gao odhadovaný na 200 tun.

Diamanty: Mali má potenciál rozvinout hledání diamantů: v administrativní oblasti Kayes (těžební region č. 1), bylo objeveno třicet (30) kiberlitových výchozů, z nichž osm ukazuje stopy diamantů. Asi osm menších diamantů bylo už sebráno v administrativní oblasti Sikasso v jižním Mali.

Drahé kameny sestávají z následujících druhů a lze je nalézt:

§ Kolem Nioro a Bafoulabe: Granáty a vzácné magnetické minerály

§ Kolem Bougouni a v pánvi Faeme: Pegmatitové minerály

§ Le Gouma - granáty a korundy

§ L´Adrar des Ilforas - pegmatity a metamorfované minerály

§ Zóna Hombori Douentza: křemenné a karbonátové minerály

Železná ruda, bauxit a mangan: v Mali jsou toho významné zdroje, ale zatím netěžené. Mali má podle odhadů více než 2 miliony tun potenciálních rezerv železné rudy umístěných v oblastech Djidian-Kenieba, Diamou a Bale.

Rezervy Bauxitu jsou odhadována na 1,2 milionu tun umístěných v Kita, Kenieba a Bafing-Kakana. Stopy manganu se našly v Bafing - Makana, Tondibi a Tassiga.

Další minerální zdroje a jejich potenciál v Mali

Ložiska vápenatých hornin: 10 milionů tun odhad. (Gangotery), 30 milionů tun odhad. (Astro) a Bah El Heri (Nord de Goundam) 2,2 milionu tun odhad.

§ Měď: potenciálně v Bafing Kakan (západní oblast) a Ouatagouna (severní oblast)

§ Mramor: Slinkegny (Bafoulabe) 10,6 MT odhadnutých rezerv a stopy v Madigaya

§ Sádra: Taoudenit (35 MT odhad), Indice Kereit (Nord de Tessalit) 0,37 MT odhad.

§ Kaolin: Potenciálně odhadnuté rezervy (1 MT) umístěno v Gao (severní oblast)

§ Fosfáty: Rezervy umístěné v Tamaguilelt, produkce 18 000 tun ročně a odhadovaný potenciál 12 milionů tun. Jsou tam na severu čtyři další potenciální ložiska s 10 miliony tun

Olovo a zinek: Tessalit v severní oblasti (1,7 MT odhadovaných rezerv) a stopy v Bafing Makana (západní oblast) a Fafa (severní Mali)

§ Lithium: Indikace jeho výskytu v Kayes (západní oblast) a odhadovaný potenciál 4 miliony tun v Bougouni (jižní oblast)

§ Bitumenové tabule: Potenciál odhadnut na 870 milionů tun, náznaky byly nalezena i v Agamor a Almoustrat v severní oblasti.

§ Lignit: Odhadnutý potenciál 1,3 milionu tun, náznaky nalezeny v Bourem (v severní oblasti)

§ Kamenná sůl: Odhadnutý potenciál 53 milionů tun v Taoudenni (severní oblast)

§ Diatomit: Odhadnutý potenciál 65 milionů tun v Douna Bendi (severní oblast)

Ropný potenciál Mali už láká významný zájem investorů

Ropný potenciál Mali je dokumentován už od 70. let, kdy sporadické seismické a vrtné sondy odhalily pravděpodobné indikátory přítomnosti ropy. S rostoucími cenami globálních ropných a plynových zdrojů přikročilo Mali k podpoře a průzkumu ropné prospekce, produkce a potenciálního exportu. Mali by rovněž mohlo poskytnout strategickou dopravní cestu exportu sub-saharské ropy a plynu do Západního světa a je tu možnost propojit pánev Taoudeni s evropským trhem přes Alžírsko.

Začaly už i práce na reinterpretaci před tím nashromážděných geofyzikálních a geologických dat se zaměřením na pět sedimentárních pánví na severu země včetně: Taoudeni, Tamesna, Ilumenden, Ditch Nara a Gao.

ZDROJ: http://www.nwoo.org

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů