Úpravnu vody Želivka čekají velké investice

4. června 2014
Úpravnu vody Želivka čekají velké investice

Již 42 let pijí Pražané vodu z úpravny vody Želivka. Jako klíčový zdroj pitné vody pro hlavní město bude sloužit i v dalších letech, proto si v horizontu deseti let vyžádá významné investice do modernizace. Ty zaručí, že Praha, část středních Čech a Vysočiny bude mít ve vodovodních kohoutcích i nadále kvalitní pitnou vodu splňující všechna náročná předepsaná kritéria.

"Úpravna vody na Želivce je dáma v nejlepších letech a stejně jako ona, potřebuje i největší úpravna kvalitní údržbu a investice, které dosáhnou výše dvou miliard korun. Ty zajistí, že i v dalších letech bude atraktivní dámou. Proto stojí majitelé před rozhodnutím, jaké kroky učinit. Samozřejmě by šlo udělat jen malý "facelift", ale to obvykle pomůže jen na krátkou dobu. Lepší je provést takové úpravy, které úpravně zajistí kvalitní život pro delší období. Proto je nutné v nejbližších letech provést zlepšení technologie úpravy vody zahrnující zlepšení míchání suspenze do surové vody, která je pak filtrována na pískových filtrech a také zcela nové dočišťování vody na granulovaném aktivním uhlí. Cílem je ještě lépe odstraňovat z vody především pesticidy, které se díky nedodržování agrotechnických postupů dotovaných zemědělců objevují v surové vodě. V budoucnu lze navíc očekávat, že se zlepšující se detekční technikou, i tlak na odstraňování humanoidních látek (léky, hormony atd.), které nedokáží nynější technologie na čistírnách odpadních vod odstranit," říká Radek Lanč, předseda představenstva.

Svým maximálním projektovaným výkonem, téměř 7 000 litrů za vteřinu, se úpravna řadí k největším v Evropě a unikátním, padesát pět kilometrů dlouhým štolovým přivaděčem z ní voda gravitačně teče až do Prahy. Výstavba tohoto rozsáhlého vodohospodářského díla probíhala ve třech etapách. V roce 1972 byla uvedena do provozu první etapa souboru staveb Vodní dílo Želivka a poslední třetí etapa v roce 1987. Za čtyřicet dva let provozu vyrobila úpravna vody Želivka přes 4 miliardy m3 pitné vody.

Zdrojem surové vody je vodní nádrž Švihov, která ji zachycuje z celého povodí řeky Želivky. Úpravna vody Želivka zásobuje Prahu pitnou vodou z více než 70 procent. Ve Středočeském kraji a v kraji Vysočina z ní odebírá vodu např. Benešov, Vlašim, Zruč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Čechtice, Humpolec, Pelhřimov a Pacov. Přes pražskou síť jsou pak zásobována i další města, jako je třeba Beroun, Říčany, Jílové u Prahy atd. Stávající výkon úpravny se podle odběrů pohybuje mírně nad 3 000 l za vteřinu.

Provozování úpravny vody Želivka včetně štolového přivaděče a vodojemu Jesenice převzala od 6. listopadu 2013 dceřiná společnost Úpravny vody Želivka, a.s. s názvem Želivská provozní a.s. Personálně a technicky zabezpečuje dodávku pitné vody všem odběratelům, a to do všech předávacích míst, včetně vodojemu Jesenice pro Hlavní město Prahu. Vedení společnosti má pro rok 2014 naplánováno vyrobit 82 milionu metrů krychlových pitné vody.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů