Brno: Co jsou nejčastější přestupky v oblasti veřejného pořádku a jaké jsou pokuty za ně?

9. června 2014
Brno: Co jsou nejčastější přestupky v oblasti veřejného pořádku a jaké jsou pokuty za ně?

  • Hazardní hry

(Možno kvalifikovat jako přestupek vzbuzování veřejného pohoršení podle § 47 odst. 1 písm. c/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - sankce až 1.000,- Kč.)

  • Konce provozních dob restauračních zařízení

(Dle stanovisek Ministerstva vnitra ČR obec nemůže obecně závaznou vyhláškou omezovat konce provozních dob.)

  • Nadměrné hlasové projevy

(§ 127 zákona č. 40/1967 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.)

  • Neodklizení znečištění způsobeného psy/psích výkalů/exkrementů

47 odst. 1 písm. d/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - sankce až 1.000,- Kč.)

 • Neoprávněné založení skládky

(§ 47 odst. 1 písm. h/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - sankce až 50.000,- Kč.)

  • Neoprávněný zábor veřejného prostranství

(§ 47 odst. 1 písm. g/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - sankce až 50.000,- Kč.)

  • Odkládání odpadků nebo odpadů mimo vyhrazená místa

(§ 47 odst. 1 písm. h/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - sankce až 50.000,- Kč, v příp. nebezpečných odpadů i daleko více)

  • Plakátování

(Možno kvalifikovat jako přestupek dle § 47 odst. 1 písm. d/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo přestupek proti majetku dle § 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - sankce až 15.000,- Kč. Pro stanovení povinností obecně závaznou vyhláškou není zákonné zmocnění.)

  • Porušování vzhledu obce

(Upravuje § 47b, odst. 1 písm. d/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, u právnických osob § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů - sankce až 10.000,- Kč pro fyzickou osobu a až 200.000,- Kč pro osobu právnickou.)

  • Rušení nočního klidu

(§ 47 odst. 1 písm. b/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - sankce až 1.000,- Kč.)

  • Sprejerství

(Nejedná se o přestupek, řeší orgány činné v trestním řízení dle § 257b zákona č. 140/1961 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě nedostatečné "výše nebezpečnosti pro společnost" se projednává jako přestupek proti majetku - sankce až 15.000,- Kč.)

  • Vzbuzování veřejného pohoršení

(§ 47 odst. 1 písm. c/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - sankce až 1.000,- Kč.)

  • Zanedbání povinnosti úklidu veřejného prostranství

(§ 47 odst. 1 písm. d/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - sankce až 1.000,- Kč.)

  • Znečištění veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení

(§ 47 odst. 1 písm. d/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - sankce až 1.000,- Kč.)

  • Žebrání

(Možno kvalifikovat jako přestupek vzbuzování veřejného pohoršení dle § 47 odst. 1 písm. c/ zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - sankce až 1.000,- Kč.)

ZDROJ: brno.cz, upraveno

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů