V Kladně začala kampaň za lepší třídění odpadů

6. června 2014
V Kladně začala kampaň za lepší třídění odpadů

Půlroční kampaň na podporu třídění a recyklace odpadů odstartovalo Kladno ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. Jejím cílem je zvýšení množství a kvality vytříděných odpadů a zlepšení informovanosti obyvatel v této oblasti. V loňském roce vytřídili Kladeňáci více než 1 500 tun papíru, plastů a skla. K dispozici mají dva sběrné dvory. Město zavedlo i sběr bioodpadu. Přibyly i nové kontejnery.

"Kladno si v třídění odpadu stojí poměrně slušně. Přesto je však stále co zlepšovat. Prostřednictvím kampaně chceme lidem dokázat, že třídění odpadu má skutečně smysl, že oddělený odpad není někde za městem znovu smíchán a vytříděné suroviny jsou efektivně využity," uvedl náměstek kladenského primátora Vojtěch Volf.

Informační kampaň s názvem "Kladno třídí odpady" potrvá do října letošního roku. Jejími hlavními cíly budou zvýšení množství a kvality odděleně využitelných složek domovních odpadů a posílení osvěty v oblasti celého systému nakládání s komunálními odpady. "Prostřednictvím místních tištěných periodik, internetu, soutěží či rádia chceme lidem vysvětlit, jak správně třídit běžné komodity, jako je plast, papír či sklo nebo nápojové kartony,jak nakládat s objemnými a nebezpečnými odpady, jak využívat mobilní svozy a sběrné dvory," informoval Volf. V současné době mají obyvatelé Kladna k dispozici celkem 525 kontejnerů, z toho 214 žlutých k odkládání plastů a nápojových kartonů, 177 modrých na papír, 104 zelených a bílých na sklo. Dalších deset kontejnerů slouží na sběr drobných elektrospotřebičů a dvacet na použitý textil. "Odpady z barevných kontejnerů putují do speciální linky v Kladně, kde jsou dále ručně roztříděny. Například plast na PET láhve, sáčky, polystyren, fólie a další, či papír na kartony, noviny, letáky a další. Ty pak jdou na další recyklaci. Kladeňáci loni vytřídili více než patnáct set tun papíru, plastů a skla, což představuje přes devětatřicet tisíc naplněných kontejnerů," sdělila Kateřina Půlpánová, regionální manažerka společnosti EKO-KOM, a.s. pro Středočeský kraj.

Za tříděný materiál navíc město získává, na rozdíl od běžného komunálního odpadu v tradičních popelnicích, finanční odměny, kterými pak spolufinancuje systém sběru a likvidace odpadu. Klasický směsný odpad nelze už vytřídit a město jej bez užitku odváží na skládku. Za každou tunu zaplatí zhruba patnáct set korun. Počet kontejnerů na tříděný odpad neustále roste a město navyšuje i frekvenci jejich vyvážení. "V provozu jsou také dva sběrné dvory- v Rozdělově a ve Vrapicích, kam mohou lidé zdarma odvážet nebezpečný a objemný odpad. Navíc ve městě funguje i mobilní sběrný dvůr. Během sedmi let se nám podařilo navýšit množství vytříděného odpadu z 24,5 na 52,2 kilogramů na osobu za rok. A jako jedno z prvních měst v kraji jsme zavedli sběr bioodpadu," uzavřel Vojtěch Volf.

Předpokládané a nepřekročitelné náklady na kampaň jsou celkem 445 tis. Kč (bez DPH), z toho z rozpočtu města je určeno 290 tis. Kč (bez DPH), zbytek zaplatí EKO-KOM a.s.

Celkové množství tříděného odpadu (tuny) v Kladně v jednotlivých letech:

Rok

Papír

Plast

Sklo

Nápojový karton

2008

672,752

361,191

405,631

12,091

2009

808,032

417,688

386,838

7,000

2010

698,174

442,301

426,194

8,458

2011

623,475

480,381

444,940

8,393

2012

583,649

492,043

423,220

8,901

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů