Záruka a životnost čistírny odpadních vod by měly být jedním z hlavních kritérií pro výběr vhodného řešení

Čistírna odpadních vod je velmi specifické zařízení, které by mělo být po celou dobu svého využití zcela funkční a pro provozovatele bezúdržbové.

Záruka a životnost čistírny odpadních vod by měly být jedním z hlavních kritérií pro výběr vhodného řešení

Volíme pak tedy zařízení, které nám nabízí vysokou stabilitu a tím vysokou účinnost čištění.

Na trhu se můžeme setkat s mnoha systémy čištění odpadních vod. Pro zvolení toho nejvhodnějšího je nutné důkladně zvážit 3 hlavní kritéria:

- umístění a využití čistírny odpadních vod - nejčastěji volíme čistírnu pro pravidelnou zátěž, tedy např. stále obývaný objekt 4 osobami. Avšak v případě, že dojde k navýšení či snížení této kapacity, např. návštěvou či dovolenou, může dojít k narušení stability systému. Rovněž je toto častý jev u rekreačních či horských objektů. Pro zajištění stále stability i při nepravidelných zátěžích se doporučuje vždy volit řešení s využitím předřazené jímky, která tyto výpadky či nárazy v nátoků na čistírnu odpadních vod vyrovná a tím zajistí stálou stabilitu a tedy maximální účinnost čistírny odpadních vod.

- způsob nakládání s vyčištěnou vodou - vyčištěnou vodu z čistírny odpadních vod můžeme vypouštět do jednotné kanalizace, do vodoteče a s výhodou zachování hladiny spodních vod nechat vsakovat do půdních vrstev. U všech tří variant je podmínkou vysoká účinnosti čištění. Pokud čistírna špatně schraňuje přebytečný kal nebo tento kal není pravidelně odvážen, dojde k odtoku tohoto kalu společně s vyčištěnou vodou a nastává znečištění kanalizace či vodoteče. U vsaku pak k zanesení vsakovací náplně. V čistírně aktivovaný kal následně chybí. Pro předcházení škod se doporučuje kombinaci čištění aerobními mikroorganismy ve vnosu a mikroorganismy přisedlými na pevném nosiči biomasy. Díky této kombinaci se aktivovaný kal spolehlivěji odděluje od vyčištěné vody.

- údržba čistírny - při produkci odpadní vody vzniká velké množství biologicky nerozložitelných látek (písek, plasty apod.), které čistírny nedokážou rozložit. V případě využití přeřazené jímky dojde k jejich zachycení a tím nedojde k zanesení čistícího systému čistírny. Rovněž tato nádrž slouží k zásobníku přebytečného aktivovaného kalu, který vzniká jako druhotný produkt při čištění odpadní vody. Provozovatel čistírny odpadních vod objedná vývoz této nádrže dle zatížení čistírny a velikosti kalojemu 1x za 1-10let.

Moderní 3stupňový systém čištění odpadních vod STMH a STM(R) zajistí vysokou stabilitu a účinnost čištění a pro provozovatele bezúdržbový provoz.

Kvalita výrobků STMH a STM(R) je vždy garantována dlouhou zárukou a životností.

Záruka (let): Životnost (let): Celek:

25 100-150 PP bio-pakety bio-rotoru

20 100 betonové nádrže a jímky

10 30-50 sklolaminátové, plastové a ocelové nádrže

2 5-20 díly podléhající opotřebení

2 5-30 elektrosoučástky, kabely rozvaděče

Čistírny odpadních vod STMH a STM(R) slouží k čištění odpadních vod po celém světě.

Staňte se i vy dalším spokojeným provozovatelem.

stein

Více na www.hellstein.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů