Kam s čím v Brně?

2. červenece 2014
Kam s čím v Brně?

Proč třídit?

Staráme se o budoucnost Země, kterou máme jen jednu. Země má omezené a tedy konečné zdroje materiálu a surovin. Tříděním šetříme materiál, suroviny, zdroje i energii.

Co s odpadem v Brně?

Obecně platí:

  1. Třídit odpady do barevných kontejnerů
  2. Třídit odpady na sběrná střediska odpadu
  3. Zbytek komunálního odpadu uložit do černých popelnic a kontejnerů

Co a jak v Brně třídíme?

tříděné odpady kam je dáváme?
papír

modrý kontejner
sběrné středisko odpadu (SSO)
podzemní kontejner
výkupny

Od dubna BRNO TŘÍDÍ NOVĚ

plastové obaly, nápojové kartony (tetrapaky)

žlutý nebo drátěný kontejner
sběrné středisko odpadu (SSO)
podzemní kontejner
sklo bílé zelený kontejner
podzemní kontejner
sklo barevné zelený kontejner
podzemní kontejner
sklo jiné než obalové sběrné středisko odpadu (SSO)
textil

bílý kontejner
sběrnéné středisko odpadu (SSO)
charity

železo, barevné kovy sběrné středisko odpadu (SSO)
výkupny
hliník sběrné středisko odpadu (SSO)
pěnový polystyren sběrné středisko odpadu (SSO)
bioodpad ze zahrad sběrné středisko odpadu (SSO)
stavební suť bez příměsí sběrné středisko odpadu (SSO)
objemný odpad sběrné středisko odpadu (SSO)
nebezpečný odpad sběrné středisko odpadu (SSO)
plastový objemný odpad sběrné středisko odpadu (SSO)
dřevo sběrné středisko odpadu (SSO)
pneumatiky sběrné středisko odpadu (SSO)
prodejny, servisy
baterie sběrné středisko odpadu (SSO)
léky lékárny
zpětný odběr elektrozařízení sběrné středisko odpadu (SSO)
prodejny, servisy

ZDROJ: SAKO Brno, a.s.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů