Zákon o odpadech - Předkladatelé navrhovaného zdražení sklidili ve sněmovně silnou kritiku

Předevčírem projednala ve druhém čtení Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vládní novelu zákona o odpadech (sněmovní tisk č. 172).

20. června 2014
Zákon o odpadech - Předkladatelé navrhovaného zdražení sklidili ve sněmovně silnou kritiku

Ta byla v prvním čtení předkladatelem, tedy ministerstvem životního prostředí, prezentována jako čistě technická novela týkající se pouze transpozice směrnice o elektrických a elektronických zařízeních. V reálu však novela díky narychlo načtenému přílepku poslance Oklešťka, přináší podstatné strategické změny v odpadovém hospodářství, které dopadnou na všechny občany, průmysl a firmy. Zcela zásadní přitom je, že navržené řešení neprošlo standardním legislativním procesem a klíčoví partneři jako obce, kraje a celý odpadový sektor tak nemohl dostatečným způsobem uplatnit své připomínky. To vše s aktivní podporou odpovědného resortu, tedy MŽP. Tento nestandardní postup pak měl silnou odezvu ze strany mnoha poslanců právě při druhém čtení této kontroverzní novely.

Obecná rozprava k tomuto sněmovnímu tisku proběhla ve velmi kritickém duchu. Většina vystoupivších poslanců opakovaně kritizovala postup projednávání pozměňovacího návrhu, který podal poslanec Ladislav Okleštěk, a formu přijetí tohoto návrhu na schůzi výboru pro životní prostředí. V rozpravě poslanci zdůraznili svou pochybnost nad tím, že pozměňovací návrh se vůbec netýká problematiky elektrických a elektronických zařízení, naopak upravuje zcela zásadní otázky dalšího směřování odpadového hospodářství ČR. Zmíněny byly i argumenty nevládních organizací a ekologů, kteří upozorňují, že novela je šita na míru prosazovatelům nákladných nových spaloven komunálních odpadů.

Poslanec Gazdík, se svou zkušeností starosty, komentoval dopady navrhovaného neúměrného zdražení na konkrétních příkladech. Poslankyně Havlová kritizovala mimo jiné i nastavení problematiky sběru a recyklace elektrozařízení, které s ohledem na dlouho trvající dominanci kolektivních systémů a netržní prostředí v této oblasti, dlouhodobě kritizuje i antimonopolní úřad. Poslanec Kučera se mimo jiné pozastavil nad legislativní prací Ministerstva životního prostředí, které prostřednictvím poslance předloží na jednání výboru pro životní prostředí tak závažnou změnu, která by zásadně měnila nakládání s odpady pro obce a přinesla zdražení pro občany. Dle jeho slov návrh usiluje o prosazení radikálních změn odpadové legislativy bez projednání s odbornou veřejností, bez řádného připomínkového řízení a bez možnosti vlády se jakkoli vyjádřit. A to vše navíc v době, kdy má Ministerstvo životního prostředí podle Legislativního plánu prací vlády předložit již v září 2014 věcný záměr zcela nového zákona o odpadech. Poslanci opakovaně vyjádřili své přesvědčení, že se jednoznačně jedná o přílepek a že touto nestandardní formou nelze podobné změny prosazovat. MŽP s tím však nesouhlasí.

V rámci obecné rozpravy bylo opakovaně navrženo, aby se novela vrátila zpět do výboru pro ŽP, aby zde mohla být alespoň otevřeně projednána. Návrh však hlasováním neprošel.

Pan ministr Richard Brabec na závěr obecné rozpravy připustil následující "já sám jsem byl velmi, velmi zdrženlivý, jestli máme jako Ministerstvo životního prostředí tento návrh potvrdit z toho důvodu, že jsem věděl, že toto bude následovat. A já se Vám vůbec nedivím. Ono to opravdu může vyvolávat jakýsi dojem o netransparentnosti a o tom, proč to vlastně vzniklo."

Zbývá dodat, že ve druhém čtení bylo podáno několik pozměňovacích návrhů (např. paní poslankyní Olgou Havlovou a panem poslancem Robinem Böhnischem) a sněmovní tisk č. 172 nyní míří do třetího čtení, přičemž lhůta pro zahájení třetího čtení byla zkrácena ze 72 na 48 hodin.

Návrh poslankyně Havlové po vzoru argumentace antimonopolního úřadu (ÚOHS) cílí na otevření tržního prostředí v oblasti sběru a zpracování elektro, na které MŽP i přes opakovaná stanoviska ÚOHS v této novele nereflektovalo.

Návrh poslance Böhnische upravuje větší počet bodů kontroverzního přílepku. A stejně jako ostatní návrhy bude předmětem další diskuze ve třetím čtení.

Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství k aktuálnímu vývoji dodává: "Pozitivně hodnotíme, že k takto zásadní věci se vede otevřená diskuze na půdě parlamentu alespoň od druhého čtení. Je zřejmé, že poslanci se nyní vážně zajímají o možné dopady na občany a v tomto směru je proběhlá kritika návrhu a formy jeho předložení zcela na místě. Jako ČAOH jednoznačně podporujeme navrhované třídění kovů a zejména biologicky rozložitelných odpadů, aby nekončily na skládkách. Toto vnímáme jako klíčové, smysluplné a motivační opatření, které nevyžaduje navýšení poplatků. Zároveň dlouhodobě říkáme, že navrhované zdražení není nezbytné a pokud pro něj budou chtít poslanci i přes zřejmé sociální dopady hlasovat, pak jako případnou doplňující podporu recyklace vnímáme zdražení na 700 maximálně na 800 Kč. Vyšší zdražení je z odborného hlediska ve vztahu k recyklaci iracionální. V tomto směru bych si rovněž dovolil korigovat odůvodnění pozměňovacího návrhu pana poslance Böhnische, kde se mylně odkazuje na údajně kompromisní stanovisko ČAOH pro výši 950 Kč. "

Zde je k dispozici stenozáznam z celého průběhu projednávání novely zákona o odpadech, tisku 172 v druhém čtení: stenozaznam.pdf [ 142.8 kB ]

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů