Ohlašování agendy ovzduší za rok 2017

19.2.2018

Seminář, školení

Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší a je připraven tak, aby se účastníci zdárně a v zákonném termínu (31. 3. 2018) vypořádali s ohlášením agendy ovzduší za rok 2017. Ve stejném termínu řada provozovatelů ohlašuje i data do Integrovaného registru znečišťování (IRZ, E-PRTR). Součástí semináře bude praktická ukázka ohlašování agendy ovzduší. Dále budou účastníci semináře seznámeni mimo jiné také s novelou vyhlášky č. 415/2012 Sb. platnou od 1.1.2018, která přináší mnoho důležitých změn. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků včetně individuálních konzultací.

 

Program: prezence účastníků 08:30, zahájení 09:00, přestávka na občerstvení 11:00 -11:30, ukončení semináře 15:00

1.        Úvod

2.        Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - stručné aktuální informace k zákonu o ochraně ovzduší

3.        Vyhláška č. 415/2012 Sb., její novela v roce 2017 a novinky legislativy ochrany ovzduší - dopady nových předpisů na poplatkové přiznání a souhrn provozní evidence

4.        Představení verze ISPOP pro ohlašování za rok 2017 a praktická ukázka práce s aplikací

-       seznámení se systémem a technické podmínky práce v ISPOP

-       novinky v systému pro ohlašování za rok 2017

-       praktická ukázka ohlašování prostřednictvím ISPOP (registrace, stažení formuláře, podání hlášení, kontrola podaného hlášení na účtu ohlašovatele, nastavení uživatelů aj.)

-       souhrnná provozní evidence - praktická ukázka vyplňování formuláře F_OVZ_ SPE

-       poplatkové přiznání - praktická ukázka vyplňování formuláře F_OVZ_POPL

5.        Poplatky za znečišťování ovzduší (vyjmenované zdroje) - příslušné orgány státní správy, způsob výpočtu poplatků, ukázka výpočtu poplatků zpoplatňované látky; odklad placení poplatků

6.        IRZ - Integrovaný registr znečišťování, E-PRTR - evropský registr. Hlášení prostřednictvím ISPOP

7.        Bilance VOC - metodický pokyn MŽP k bilanci všech zdrojů. Příklady bilance a vztah k ohlašovacím povinnostem

8.        Zmíněny budou i ostatní povinnosti dle zákona o ovzduší - autoriz. měření emisí, emisní limity a podmínky provozu zdrojů, klasifikace; provozní řády; povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin; rozptylové studie a odborné posudky; stručný komentář dalších povinností

9.        Diskuse, dotazy a závěr.

Lektoři: Ing. Zbyněk Krayzel - odborný poradce v oblasti ochrany ovzduší, Ing. Pavel Machálek - Český hydrometeorologický ústav

Místo konání akce:
Praha, Hotel Olympik
Adresa konání akce:
Sokolovská 138, Praha 8, 186 76
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035
únor 2018
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
6
7
8
9
10
14
19
20
21
22
26
27
28

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů