SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 2. TERMÍN

26.4.2018

Seminář, školení


Účelem semináře je komplexně provést účastníky základními povinnostmi ve vztahu k nebezpečným odpadům. 


VÝKLAD ZÍSKÁTE PŘÍMO OD SPOLUAUTORKY PRÁVNÍHO PŘEDPISU PANÍ ING. GABRIELY BULKOVÉ Z MŽP.

Přednášky:
I.      ÚVOD, DŮVOD ZAVEDENÍ SEPNO
II.     LEGISLATIVNÍ NASTAVENÍ SEPNO, SDĚLENÍ MŽP
III. SEPNO, JAK OHLÁSIT PŘEPRAVU
IV. SUBJEKT A UŽIVATELÉ SEPNO, JEJICH ROLE, ZMOCNĚNÍ
V. HLAVNÍ MENU V SEPNO
VI. OHLÁŠENÍ PŘEPRAVY
VII. ODESÍLATEL (TYPY ODESÍLATELŮ), PŘÍJEMCE, DOPRAVCE
VIII. KONTROLY V SYSTÉMU
IX. POTVRZENÍ PŘEPRAVY
X. OPRAVA PŘEPRAVY
XI. ZRUŠENÍ PŘEPRAVY
XII. STORNO PŘEPRAVY
XIII. TISK OHLAŠOVACÍHO LISTU
XIV. STATISTICKÉ PŘEHLEDY
XV. ZAŘAZOVÁNÍ ODPADŮ PODLE DRUHŮ A KATEGORIÍ
XVI. OZNAČOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PRO SOUSTŘEĎOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
XVII. SYSTÉM HNVO
Seminář bude věnovaný splnění zákonné povinnosti ohlášení přepravy nebezpečného odpadu na území ČR v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
Cílem je seznámit účastníky s novým modulem ISPOP - Systémem evidence přepravy nebezpečného odpadu (SEPNO). Budou vysvětleny povinnosti jednotlivých účastníků přepravy. Prakticky bude představena práce s jednotlivými záložkami v systému a splnění ohlašovací povinnosti. Dále budou vysvětleny procesy a funkce v SEPNO. Účastníci se naučí přihlásit do systému, ovládat ho, ohlásit, opravit, potvrdit nebo i stornovat přepravu a vytisknout ohlašovací list. Budou probrány zákonné lhůty, vazba na evidenci odpadů a kontroly MŽP. Rovněž budou zdůrazněny nejčastější problémy a úskalí ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.


V druhé části semináře bude vysvětlen princip zařazování odpadů podle druhů a kategorií v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Bude prezentován způsob označování prostředků pro soustřeďování nebezpečných odpadů v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Dále bude představen informační systém pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (HNVO).
Vložné: 1651,- Kč bez DPH

Místo konání akce:
Praha, Konferenční centrum CITY - Pankrác
Adresa konání akce:
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác
Kontakt:
Hana Šimánková
Telefon:
733 105 655
duben 2018
po
út
st
čt
so
ne
4
5
6
7
8
10
11
12
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů