Chemické látky a směsi - novinyk

10.4.2018

Seminář, školení

 

První část bude věnována posledním změnám nebo aktualizacím povinností při výrobě, prodeji a nakládání s chemickými látkami a směsmi jako např:

?       změny v označování zařízení a prostor s výskytem chemických látek a směsí

?       připravované změny v oznamování složení chemických směsí, UFI kódy směsí podle nařízení CLP

?       změny v oznamování chemických směsí podle zákona o chemických látkách a směsích

?       změny harmonizované klasifikace látek vstupujících v platnost v roce 2018

?       další změny a aktualizace podle vývoje předpisů.

Druhá část bude věnována osobám, které v oblasti uplatňování předpisů pro chemické látky a směsi začínají nebo si chtějí osvěžit základní pojmy a povinnosti plynoucí pro výrobce, dovozce, distributory a uživatele chemických látek a směsí

?       vysvětlení pojmů látka (jednosložková, vícesložková, UVCB), meziprodukt, směs, předmět (věc), látka či směs ve zvláštním obalu; nebezpečná látka, SVHC látka, povolovaná látka, omezovaná látka; výrobce, dovozce, distributor, následný uživatel (výrobce látky, výrobce směsi, koncový uživatel atd.)

?       vysvětlení povinností stanovených chemickou legislativou na příkladu povinností při dovozu látek a směsí (klasifikace, balení, označování, registrace, oznamování látek, oznamování směsí, povolování látek, omezování látek a směsí)

?       ukázka možných zdrojů informací, které lze získat z webových stránek ECHA

V průběhu organizovaného semináře bude vytvořen i dostatečný prostor pro interaktivní diskuzi k probíraným tématům nebo k individuálním dotazům.

Místo konání akce:
Pardubice, Dům techniky
Adresa konání akce:
nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Kontakt:
Ing. Naďa Kořínková
Telefon:
466615607
duben 2018
po
út
st
čt
so
ne
4
5
6
7
8
10
11
12
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů