Odpadové hospodářství obce a zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů - nový zákon o odpadech, jeho prováděcí vyhlášky a přelomové změny v odpadové legislativě

23.3.2021

Seminář, školení

 Téma:

Naučíme Vás i Vaše technické služby, jak správně evidovat odpady vzniklé občanům obce, jak evidovat odpady vzniklé při činnosti, např. při údržbě zeleně, úklidu černých skládek, úklidu veřejných prostranství apod.
Poradíme Vám, jak správně nastavit obecně závaznou vyhlášku obce o systému nakládání s odpady a provázat ji se službami nabízenými oprávněnými osobami.
Přiblížíme Vám problematiku biologicky rozložitelných odpadů, předcházení vzniku odpadu, rozdíl mezi komunitním kompostováním a kompostárnou.
Požadavky stávající legislativy přehledně porovnáme a doplníme o změny v novém zákoně o odpadech a jeho prováděcích vyhláškách, a také v novém zákoně o výrobcích s ukončenou životností. Vysvětlíme i novou úpravu zpoplatnění občanů v zákoně o místních poplatcích. 

Obsah:

 • Aktuální legislativa & nová legislativa OH
 • Oběhové hospodářství a cíle OH
 • Samospráva vs. státní správa
 • Povinnosti původce/obce
 • Oprávnění obce & zapojení živnostníků
 • Nastavení obecního systému OH & obecně závazná vyhláška
 • Školní sběr & obec & škola
 • Evidence odpadů & IČZ a IČPISOH & Registry v odpadovém hospodářství
 • Ohlašování odpadů a nové povinnosti
 • Změny ve způsobu zpoplatnění komunálního odpadu
 • Kontroly v odpadovém hospodářství & černé skládky & autovraky 
 • Biologicky rozložitelný odpad a nové povinnosti při provozování komunitní kompostárny 
 • Zpětný odběr vybraných výrobků  - elektrozařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky
 • Nakládání s vybranými odpady - stavební odpad, zemina
 • Odpadní oleje a spotřební daň
 • Poplatky za ukládání odpadů na skládky & uplatnění nároku na nižší sazbu
 • Využití SW EVI 8

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 09:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.
Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.
březen 2021
po
út
st
čt
so
ne
3
9
10
11
16
17
23
30
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů