Energetická statistika

8.11.2021

Seminář, školení

Seminář je určen pracovníkům všech podniků a organizací, které jsou povinny vyplňovat a předávat statistické výkazy v oblasti výroby a spotřeby paliv a energie Českému statistickému úřadu a/nebo Energetickému regulačnímu úřadu. Specialisté z ČSÚ a ERÚ podrobně vysvětlí pracovníkům odpovědným za vyplňování příslušných formulářů jejich smysl, a především správný postup vyplňování, upozorní na časté chyby a nejasnosti. ČSÚ zavádí od roku 2022 zcela nový výkaz EP 6-01, o dodávce elektřiny a zemního plynu ke konečnému užití pro regionální a lokální distributory elektřiny a zemního plynu. Na ERÚ pokračují přípravy nového webového portálu pro sběr dat. Tradičně velký prostor bude věnován také konkrétním dotazům účastníků semináře a odpovědím na ně. 

Program semináře:

  • Úvod semináře
  • Právní úprava a účel energetického výkaznictví - Program statistických zjišťování na rok 2022, zpracování došlých výkazů a další využití získaných údajů pro vnitrostátní i nadnárodní účely.
  • Statistická zjišťování Českého statistického úřadu - praktická ukázka vyplňování jednotlivých výkazů, upozornění na časté chyby a vysvětlení nejasností, nový výkaz EP 6-01 pro regionální a lokální distributory elektřiny a zemního plynu
  • Statistická zjišťování Energetického regulačního úřadu - seznámení se statistickými výkazy, upozornění na časté chyby a vysvětlení nejasností, informace o připravovaném webovém portálu pro sběr dat
  • Odpovědi na dotazy, závěr
Místo konání akce:
Praha, Hotel Olympik / online
Adresa konání akce:
Sokolovská 138, Praha 8, 186 76
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů