Regulované ceny v energetice v roce 2022

9.12.2021

Seminář, školení

Seminář je určen odborné veřejnosti z oblasti energetiky, průmyslu i všem ostatním zájemcům o problematiku cen regulovaných činností v energetice. Je připraven tak, aby účastníky podrobně seznámil s cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu k regulovaným cenám elektřiny a plynu, cenovým rozhodnutím k cenám tepelné energie a cenovým rozhodnutím, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2022. Tradičně velký prostor bude věnován také dotazům účastníků semináře a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Program semináře:

08:30  Prezence účastníků

09:00  Zahájení semináře, úvod      

09:05  Regulované ceny v elektroenergetice - cenová rozhodnutí ERÚ pro rok 2022

09:50  Regulované ceny související s dodávkou plynu v roce 2022 - cenové rozhodnutí ERÚ

10:30  Přestávka na občerstvení

11:00  Ceny tepelné energie v roce 2022 - cenové rozhodnutí ERÚ k cenám tepla

11:45  Podpora pro podporované zdroje energie - cenové rozhodnutí ERÚ pro rok 2022

12:30  Diskuse, individuální konzultace

Místo konání akce:
Praha, Hotel Olympik / on-line
Adresa konání akce:
Sokolovská 138, Praha 8, 186 76
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
+420724550035

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů