seminář PŮDA v ohrožení a co s tím

0.0.0

Seminář, školení

Ochrana a kvalita půdy  je stále častější otázka v mnoha oborech, dovolujeme si Vás proto pozvat na seminář PŮDA v ohrožení a co s tím, který pořádá ČSPŽP ve spolupráci se Státním zdravotní ústavem a  Akademií věd ČR, díky vzájemné spolupráci má seminář  minimální  vložné. 

 

ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

při Českém svazu vědeckotechnických společností z. s.

 

 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

a

Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 AV ČR

 

 

 

 dovolují si Vás pozvat na odborný seminář s diskusí

 

PŮDA v ohrožení a co s tím

 

 

 Seminář se uskuteční ve čtvrtek 4. 11. 2021 od 10:00 hod.

ve velké posluchárně budovy č. 11

Státní zdravotní ústav,

Šrobárova 48, Praha 10

 

 

 

 

 

Odborný garant:

MUDr. Magdalena Zimová, CSc. - SZÚ Praha/ČSPŽP - tel. 267082267

Organizační garant:

RNDr. Vlastimila Mikulová, ČSPŽP - tel.: 221 082 365, 603511977, e-mail:spolekzp@csvts.cz

 

 

Mediální partneři:

 


Enviweb

www.enviweb.cz

Treti ruka

www.tretiruka.cz 

 

 

 

9.30     Prezence

 

10.00   Zahájení  semináře  -  MUDr. Magdalena Zimová, CSc.

 

10.05   Kontaminace půdy vybranými kontaminanty                            

             Prof. Ing. František Kaštánek, DrSc., ÚCHP AVČR                    

 

 10.35    Zdravotní rizika kontaminace půdy

            MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Státní zdravotní ústav

 

11. 05  Legislativní rámec schvalování hnojiv a kalů ČOV

                 Ing. Jaroslav Houček  UKZUS

 

 11.35  Legislativní rámec  ochrany půdy

             Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. PFUK

 

12.05  - 12.40    Přestávka na občerstvení

 

12.40      Mikrobiologická kontaminace půdy a možná rizika

              Ing. Ladislava Matějů, Státní zdravotní ústav

 

13. 10     Proč potřebujeme zdravou půdu.

              Mgr. Veronika Jílková Ph.D, Biologické Centrum AV ČR

                      

 13.40      Půdní doplňky mohou pomoci  ....

               Ing. Olga Šolcová, CSc. DSc., ÚCHP AV ČR

 

14.10    Diskuse

 

14.40     Závěr

 

 

 

 

 

 

Organizační pokyny:

 

Termín konání: v čtvrtek 4.11.2021 od 10 hod.

 

Místo konání:

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, budova č. 11, velká posluchárna

 

Spojení

 Metro - trasa A, stanice Želivského

 

Účastnický poplatek

Vložné: 500.- Kč

Veřejná správa  250,-Kč

Studenti a důchodci: 50 KČ

 

Poplatek laskavě uhraďte bankovním převodem na účet nebo poštovní složenkou do 1.11. 2021,  

výjimečně hotově  u prezence.

Z administrativních důvodů upřednostňujeme platbu bankovním převodem.

 

Číslo účtu: 35 - 5604130247 /0100, variabilní symbol:4112021

ČSPŽP není plátcem DPH.

 

V příkazu k úhradě prosím vyplňte, var. symbol,  jméno účastníka  a název Vaší organizace. Bez této informace nelze Vaši platbu připojit k přijaté přihlášce a připravit předem daňový doklad.

 

 Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, účastníky informujeme jen při eventuální organizační změně. V případě neúčasti vložné nevracíme, je však možné vyslat náhradníka. Daňový doklad obdrží účastníci na požádání při prezenci.

 

Uzávěrka přihlášek

Přihlášky odesílejte nejlépe elektronickou poštou ve Wordu na  e-adresu: spolekzp@csvts.cz  do 2. 11. 2021 Přihláška je závazná, i v případě neúčasti bude provedena fakturace.

 

Podmínky k účasti v souvislosti s COVID 19 budou  v souladu s aktuálně platnými nařízeními Přednášková činnost ? Covid Portál (gov.cz)

 

 

Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Odborný garant:

MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Vedoucí NRC pro hygienu půdy a odpadů, Státní zdravotní ústav, Praha

 

Organizační garant

Český spolek pro péči o životní prostředí ČSVTS Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1

RNDr. Vlastimila Mikulová tel.: 221 082 365, mobil: 603511977, e-adresa: spolekzp@csvts.cz

Registrace u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 14709,

IČO 266 66294, DIČ CZ 26666294, číslo účtu ČSPŽP: 35 - 5604130247/0100.

 


 

 

 

 

Závazná přihláška

 

na seminář

PŮDA v ohrožení a co s tím

 

který se uskuteční ve čtvrtek 4.11.2021

 

Uzávěrka přihlášek: Přihlášky prosím zasílejte ve Wordu na adresu: spolekzp@csvts.cz,

nejpozději  do  2. 11. 2021

 

Příjmení, jméno, titul,: ...........................................................................

Organizace: .........................................................................................

IČ: ........

Adresa: ....................................................

e-mail: ................................................telefon: .....................................

 

*Souhlasím se zasíláním informací o odborných akcích ČSPŽP na uvedenou  e-mailovou adresu

Ochranu osobních údajů zabezpečujeme v souladu  s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679í  a ani vaše e-mailové adresy nebudou poskytovány třetí straně.

 

SDĚLENÍ   O  PLATBĚ

 

vložné .......Kč  bylo zaplaceno bankovním převodem na účet ČSPŽP

č. 35-5604130247/0100,  variabilní symbol :4112021, 

(

  * z účtu č.................................................   dne.........2021

     (ve  zprávě pro příjemce uvést :  jméno účastníka, název organizace)

 

        * bude zaplaceno hotově

 

*Nehodící se prosím škrtněte

 

 

Za správnost ručí:

 

Datum: ...............2021       

Místo konání akce:
Praha, Státní zdravotní ústav
Adresa konání akce:
Šrobárova 48, Praha 10, ve velké posluchárně budovy č. 11
Kontakt:
RNDr. Vlastimila Mikulová
Telefon:
603511977

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů