ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

19.1.2023

Seminář, školení

08:00 - 09:00

Registrace

09:00 - 11:00

Ing. Hana Malčeková

ChemEko podniková ekologie spol. s r. o.

 

Ohlašovací povinnosti za rok 2022 podle zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech

o  průběžná evidence odpadů

o  hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2022

o  hlášení IRZ

o  ostatní ohlašovací povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech

o  příklady z praxe

11:00 - 11:20

Přestávka

11:20 - 13:00

Ing. Pavel Machálek

Český hydrometeorologický ústav, Oddělení emisí a zdrojů

 

Ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání podle zákona o ochraně ovzduší

o   novinky pro ohlašování za rok 2022

o   náležitosti vyplnění formuláře F_OVZ_POPL a F_OVZ_SPE

o   výpočet poplatku a podání poplatkového přiznání

o   nejčastější chyby při vyplňování formuláře F_OVZ_SPE

13:00 - 13:40

Oběd

13:40 - 15:15

Ing. Zdeněk Fildán

ENVI GROUP s.r.o.

 

Vedení a ohlašování evidencí podle zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách

o   ohlašování podle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (vodní bilance, poplatková přiznání, vyhodnocení vypouštění odpadních vod)

15:15 - 15:30

 Diskuse

Místo konání akce:
AURELI HOTEL GLOBUS, Praha
Adresa konání akce:
Gregorova 2115/10, 148 00 Praha 4
Kontakt:
Michaela Halabrínová
Telefon:
+ 420 702 148 819

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů