Ukončení roku v SW SKLAD Odpadů 8 - srovnání bilance a převod dat do EVI 8, tvorba a odeslání ročního hlášení o odpadech za rok 2022 do ISPOP

17.1.2023

Seminář, školení

 Téma:

Během školení se společně budeme věnovat přenosu skladových zásob do nového roku a převodu průběžné evidence do programu EVI 8, ze kterého vytvoříme roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. V programu EVI 8 si ukážeme správný postup tvorby a odeslání hlášení s vyhodnocením základních kontrol vedoucích k úspěšnému odeslání do systému ISPOP.
Součástí náplně jsou také praktické rady, jak se připravit na následující evidenční rok. Dostatečný časový prostor bude vyhrazen i pro Vaše dotazy.

Obsah:

1. činnosti spojené s přelomem kalendářního roku:
  • změna číselných řad skladových pohybů, účetních dokladů a smluv.
2. ukončení evidence aktuálního roku v programu SKLAD Odpadů 8:
  • kontrola skladové bilance v přehledu položek skladu,
  • vyrovnání bilance položek na základě inventarizace,
  • porovnání partnerské evidence,
  • zadání zneškodnění odpadů, zůstatků a převod do nového roku.
3. převod dat do EVI 8.
4. průběžná evidence v EVI 8 - tvorba ročního hlášení:
  • centrální kontrola MŽP - oprava chyb a doporučení,
  • korekce bilance ABC, subjekty dle RES, chybné meziroční převody a meziprovozní vztahy,
  • tvorba ročního hlášení,
  • odeslání do ISPOP.
5. roční archivace dat v programech SKLAD Odpadů 8 a EVI 8.

Organizace:

 

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých Vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.
Těšíme se na Vás.

Dovolujeme si Vás upozornit, že práce s programem EVI 8 bude souviset jen se samotným převodem dat z programu SKLAD Odpadů 8 a tvorbou hlášení. Pro ohlašování z EVI 8 Vám doporučujeme účast na školení: 
Jak správně ohlásit odpady za rok 2022 z EVI 8 do ISPOP
iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2022 z EVI 8 do ISPOP

Místo konání akce:
Praha, hotel Globus
Adresa konání akce:
Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4
Kontakt:
Simona Novotná
Telefon:
777665153

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů