ISPOP a ohlašování v oblasti odpadů za rok 2022

24.1.2023

Seminář, školení

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen i prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V případě, že Vám nevyhovuje termín konání, lze si objednat také záznam semináře.

Seminář je určen všem pracovníkům, kteří mají za úkol vedení evidencí a plnění ohlašovací povinnosti podle zákona o odpadech a dalších právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Na semináři budou podrobně komentovány postupy a pravidla pro vedení evidencí původců odpadů a jednotlivých typů zařízení a jejich ohlašovací povinnosti. Následovat bude praktická ukázka ohlašování prostřednictvím ISPOP. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků včetně individuálních konzultací.

Program semináře:

Evidence a ohlašování podle zákona o odpadech a změny legislativy v oblasti odpadů:

-        novela prováděcích vyhlášek k zákonům 541/2020 Sb.  a 542/2020 Sb.

-        obecné zásady vedení evidence odpadů a ohlašování odpadů původcem

-        evidence odpadů  o  ohlašování provozovateli  zařízení  pro  nakládání  s odpady

-        vedení  evidencí  a ohlašování (např. zpracovatelé  elektrozařízení,  zpracovatelé vozidel  s ukončenou  životností, sběrny odpadů  a sběrné  dvory, atd.)

-        ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

ISPOP, aktuální změny, ohlašování v oblasti odpadů, SEPNO:

-        změny ohlašování v souvislosti  s provozem systému  ISPOP 2

-        Centrální  registr  ŽP (CR ŽP) a napojené systémy

o   Základní činnosti v CR ŽP - praktická  ukázka práce v CR ŽP

o   Registrace subjektu, přidělení agendy, zmocnění

-        ISPOP2 - praktická ukázka ohlašování

o   Vyplnění hlášení F_ODP_PROD

o   Koncepty hlášení

o   Kontrola a podání hlášení

o   Ověření stavu hlášení

o   Ověřování hlášení orgány ORP

o   Oprava údajů v podaném hlášení

-        Modul SEPNO pro elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Místo konání akce:
Praha, hotel Olympik
Adresa konání akce:
Sokolovská 138, Praha 8, 186 00
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů