ENVIshop 2022

1.12.2022

Seminář, školení

 

9:00 - 9:30

registrace účastníků

9:30 - 9:40

Ing. Miroslav Minařík, EPS biotechnology, s.r.o.

Úvodní slovo

9:40 - 10:00

Ing. Petr Beneš, Ph.D., EPS biotechnology, s.r.o.

Nové výzkumné projekty v kontextu aktuální výzvy OPTAK

10:00 - 10:30

Ing. Martina Siglová, Ph.D., EPS biotechnology, s.r.o.

Aktuální projekty v oblasti farmak a mikropolutantů

10:30 - 10:45

Ing. Adéla Holleschová, Ing. Petr Beneš, Ph.D., EPS biotechnology, s.r.o.

Novinky v aplikaci reduktivních materiálů na bázi železa v sanační praxi - projekt FERIN

10:45 - 11:00

Ing. Lenka Cihelková, Ing. Martina Siglová, Ph.D., EPS biotechnology, s.r.o.

Elektrodenitrifikační procesy a jejich dopad na kvalitu vypouštěných odpadních vod

11:00 - 11:15

přestávka na kávu

11:15 - 11:30

Ing. Zdeněk Varga, Ing. Dana Pokorná, EPS biotechnology, s.r.o., VŠCHT Praha

Představení unikátního poloprovozního bioreaktoru pro biomethanizaci oxidu uhličitého na biomethan s využitím vodíku

11:30 - 11:45

Ing. Vendula Ambrožová, Mgr. Michal Boček, Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D., Ing. Marcela Kubalíková, Ing. Tomáš Pluhař, Mgr. Vladislav Knytl, MEGA a.s., TU Liberec, Dekonta, a.s.

Inovativní metody průzkumu a sanace vertikálně stratifikované anorganické kontaminace podzemních vod I - Projekt a informace o lokalitě

11:45 - 12:00

Ing. Marcela Kubalíková, TU Liberec

Inovativní metody průzkumu a sanace vertikálně stratifikované anorganické kontaminace podzemních vod II - laboratorní testy

12:00 - 13:10

oběd

13:10 - 13:35

Ing. Karel Havlíček, TU Liberec

Využití nanovláken v biotechnologiích: od potravinářství po čištění odpadních vod

13:35 - 13:55

prof. Ing. Pavel Dostálek, Ph.D., VŠCHT Praha

Způsob výroby nealkoholického piva

13:55 - 14:10

Ing. Vojtěch Beneš, Ph.D., Mgr. Martin Gajdošík, EPS biotechnology, s.r.o.

Molekulární biologie jako nástroj v klasické mikrobiologii

14:10 - 14:25

Mgr. Jana Kratochvílová, Ing. Vendula Pavelková, EPS biotechnology, s.r.o.

Bublinky a jejich tajemství I

14:25 - 14:40

Ing. Adrienn Dallos, Ing. Katarína Rydzá, EPS Slovensko, s.r.o.

Bublinky a jejich tajemství II

14:40 - 14:50

přestávka na kávu

14:50 - 15:10

Ing. Michaela Montalbano, Ph.D., Ing. Jitka Dostálková, Ph.D., EPS biotechnology, s.r.o.

Kvasinka s potenciálem

15:10 - 15:30

Ing. Eliška Sembolová, Ing. Adrienn Dallos, EPS biotechnology, s.r.o., EPS Slovensko, s.r.o.

Malé a šikovné

15:30 - 16:00

Ing. Vít Paulíček, EPS biotechnology, s.r.o.

Příspěvek z oblíbeného cyklu ,,teče to, dává to"

16:15

diskuse, ukončení semináře

od 16:30

společenská část

(k hudbě budou servírována moravská a výzkumnická vína) a pro pivaře pár skutečných speciálů

Místo konání akce:
AURELI HOTEL GLOBUS, Praha
Adresa konání akce:
Gregorova 2115/10, 148 00 Praha 4
Kontakt:
Bc. Klára Petráková Kánská
Telefon:
+ 420 602 141 508

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů