Povinnosti v podnikové ekologii v praxi - novinky v legislativě ochrany životního prostředí v roce 2023

19.10.2023

Seminář, školení

 Obsah:

Odpady:
Změny podle přechodných ustanovení pro r. 2023 ve znění novely vyhl. 273/2021 Sb. vyhláškami 78/2022 Sb. a 445/2022 Sb.

 • Provoz mobilních zařízení.
 • Povinnosti původců při předání odpadů dopravci.
 • Kdy bude možné použít institut vedlejšího produktu?
 • Za jakých podmínek lze vyvézt odpad z režimu odpadu?
 • Stanovení nových termínů z přechodných ustanovení.
  • Evidence u oprávněných osob, nové kódy nakládání.
  • Evidence při povolení mísení odpadů.
 • Nové pojmy, resp. upřesnění - soustřeďování odpadu, zasypávání, dopravce, energetické využití.
 • Jak je to s platností provozních řádů oprávněných osob.
 • Kdy musíte mít zařízení povoleno a kdy je povinnost zařízení pouze ohlásit?
 • Výjimky při využívání odpadu v zařízeních bez povolení 
 • Předání a převzetí odpadů.
 • Odpady předávané do obecního systému.
 • Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče.
 • Odpadní olej.
 • Povinnosti podnikajících osob při nakládání s komunálními odpady.

 

Obaly:

 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech
 • Problematika jednorázových obalů
 • Změnový zákon v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.
 • Změny v evidenci v systému EKO-KOM
 • Problematické typy obalů a jejich zařazení z pohledu systému AOS EKO-KOM a.s.

 

Vody:

Změna zákona o vodách - nejzásadnější změna v oblasti ŽP

 • Odběry vod a vypouštění - kdy je povinný souhlas k nakládání s vodami a kdy pouze kolaudace vodního díla.
 • Rozhodnutí a povolení.
 • Analýzy, odběr, rozbor a použitá analytická metoda.
 • Ohlašování vod podle § 38 ve formuláři F_VOD_38.
 • Určování znečištění odpadních vod, odečty a měření.
 • Vývoz bezodtoké jímky - doklad o vývozu a jeho rozsah.

 

Ovzduší:

 • Změny zákona č. 201/2022 Sb., o ochraně ovzduší pro rok 2023 ve vztahu ke stavebnímu zákonu
 • Emisní faktory vydané věstníkem MŽP 12/2022
 • Regulované látky a F-plyny - kontrola těsnosti a evidence zařízení pro kontrolu ČIŽP.

 

Výrobky s ukončenou životností:

 • Definice elektrozařízení, zda výrobek/komponenta splňuje či nesplňuje definici elektrozařízení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

 

Chemické látky:

Změny, které postupně nabíhají v termínech od r. 2021 do r. 2024

 • Nové pokyny pro bezpečné zacházení.
 • Bezpečnost práce při práci s CHLaS..
 • Návaznost na spolupráci s preventistou BOZP.
 • povinnosti o zdravotních prohlídkách, např PUR pěny.
 • limity pro práci s CHLaS, nejvyšší a přípustné expoz. Limity.
 • Oznamování dovozců a následných uživatelů při uvedení na trh směsí zařazených jako plyny pod tlakem a výbušnin (PCN formát s uvedením identifikátoru UFI - termíny uvedení do povinné praxe).
 • Práce s CHLaS v podniku ve vazbě na jednotlivé složky životního prostředí.
 • SVHC látky v odpadech a výrobcích s návazností na databáze SCIP, případně na vývoz některých CHLaS se souhlasem PIC
 • Rozsah informací o CHLaS.
 • Informace o expozičních scénářích.

 Kdy je chemická látka musí mít

 Kdy je chemická směs musí mít

 • Kdo má jakou odpovědnost

Mít Bezpečnostní list s ES

Aplikovat povinnosti z něj do praxe

 

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a oběd. Dále vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Místo konání akce:
Olomouc, hotel Comfort
Adresa konání akce:
Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00
Kontakt:
Taťána Opělová
Telefon:
770182254
říjen 2023
po
út
st
čt
so
ne
3
4
5
10
11
12
13
14
17
18
19
24
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů