Těžba a její dopady na životní prostředí X

21-22.9.2023

Konference

čtvrtek 21. září 2023

8:30 - 9:00

registrace účastníků

9:00 - 9:10

zahájení konference

9:10 - 9:30

RNDr. Jaroslav Bárta, CSc. (G IMPULS Praha spol. s r.o.)

Tomáš Belov, Jaroslav Jirků, Lubomír Slavík, Jan Vilhelm

Geofyzikální systém SGI1 pro monitorování puklinových zón v baňských dílech

9:35 - 9:55

Ing. Ladislav Pašek (DIAMO, státní podnik)

Geologický průzkum ložiska Zlaté Hory - západ

10:00 - 10:20

RNDr. Michal Patočka (DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM)

Michal Jaroš, Petr Navrátil

Orientované vrtání a jeho využití v průzkumu ložisek

10:25 - 10:45

Mgr. Martin Štrba (Česká geologická služba, FŽP ČZU)

Získávání koncentrátů Ni a jiných kovů z jihočeských lateritů

10:50 - 11:10

přestávka

11:10 - 11:30

Ing. František Pticen (Česká geologická služba)

Nové možnosti technologického získávání kovů a nekovů šetrné k životnímu prostředí

11:35 - 11:55

doc. RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta)

Juraj Macek, Vladimír Malý, Tomáš Faragó, Edgar Hiller

Geologický prieskum oblasti Gelnica - Jaklovce a exaktné hodnotenie environmentálnych rizík v oblasti historickej ťažby a spracovania nerastných surovín

12:00 - 12:20

doc. Mgr. Peter Šottník, PhD. (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)

Bronislava Voleková, Tomáš Faragó, Ľubomír Stašík, Dušan Kúšik, Jozef Kordík

Komplexné hodnotenie environmentálnej záťaže po ťažbe nerastných surovín Rákoš

12:25 - 12:45

Mgr. Alexander Kubač, PhD. (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)

Peter Šottník, Bronislava Voleková, Tomáš Faragó, Ľubomír Stašík, Dušan Kúšik,

Monitorovanie environmentálnej záťaže Mlynky (okres Spišská Nová Ves)

12:50 - 13:50

oběd

13:50 - 14:10

Ing. Tomáš Beránek (DIAMO, státní podnik, odštěpný závod PKÚ)

Budoucí rozvoj jezera Milada - Koncepční studie

14:15 - 14:35

Ing. Radim Ptáček, Ph.D. (GEOoffice, s.r.o.)

Razová - hydrogeologie okolo vznikajícího nového lomu

14:40 - 15:00

Ing. Petr Beneš, Ph.D. (EPS biotechnology, s.r.o.)

Dana Kuchovská, Zdeněk Vilhelm, Vlastimil Píštěk, Josef Zeman, Petra Karešová, Jan Šašek, Marek Koutný, Josef Švec

Využití mokřadního systému jako účinné technologie čištění důlních vod

15:05 - 15:10

poster

Ing. Zdeněk Macka (GEOtest, a.s.)

Zabezpečení starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl v letech 2019?2023

15:10 - 15:15

poster

Ing. Barbora Böserle Hudcová, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Využití kompozitních materiálů na bázi železa a biocharu k odstraňování polokovů z důlních vod

Místo konání akce:
Černá Hora, Hotel Sladovna
Adresa konání akce:
Černá Hora 3/5, 679 21 Černá Hora
Kontakt:
Bc. Klára Petráková Kánská
Telefon:
+ 420 602 141 508
září 2023
po
út
st
čt
so
ne
6
7
8
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů