Práce s modulem OLPNO, ILNO a evidence odpadů v IS ENVITA aneb jak na přepravu odpadů v souladu s požadavky legislativy

5.6.2024

Seminář, školení

 Téma:

Cílem školení je, abyste byli připraveni na kontrolu Celní správy či Policie ČR při silniční kontrole dokladů k přepravě odpadů.

Kromě legislativních povinností si vyzkoušíme vytvoření reálných podkladů pro přepravu odpadů z našeho programu IS ENVITA, včetně propojení evidence odpadů s modulem OLPNO (ohlašování přepravy nejen nebezpečných odpadů do systému SEPNO) a modulem ILNO (tvorba identifikačních listů nebezpečných odpadů).

Vyzkoušíte si, jak vytvořit průvodní doklad k přepravě, ohlásit přepravu N odpadů do SEPNO i vyřešit problém s chybně ohlášenou přepravou.

Na školení si tak ukážeme ,,Tipy & Triky" pro snadnější práci s modulem OLPNO  a ILNO v IS ENVITA ve vztahu k evidenci odpadů.

Po celou dobu trvání školení bude vyhrazen dostatečný prostor i pro Vaše dotazy. 

 

Obsah:

Legislativa:

 • přeprava O, O/N a N odpadů
 • princip ohlášení N odpadů a vybraných O odpadů
 • povinnosti pro ohlášení přepravy do SEPNO (původce, příjemce, občan, mobilní zařízení ke sběru, činnosti mimo provozovnu)
 • povinnosti dle zákona č. 541/2020 Sb. a prováděcí vyhl. č. 273/2021 Sb.
 • co sledovat při sjednání dopravy
  • dopravce
  • živnostenské oprávnění
  • registr dopravců
  • označení vozidla
  • základní odpovědnosti
 • povinnosti při přepravě
  • značení odpadů
  • ILNO
  • OLPNO
 • základní povinnost ADR ve vazbě na povinné doklady k přepravě
  • musí být podlimitní přepravu ohlašovací list a přepravní list ADR?

Práce v IS ENVITA:

 • OLPNO x šablony
 • práce se šablonami - vytvoření, stažení ze SEPNO
 • vyplnění OLPNO (typy přepravy, rozdíl při přepravě mobilním zařízením a stacionárním zařízení)
 • zadávání odpadů ve vztahu k následné evidenci odpadů
 • ohlášení přepravy a její úskalí při možné opravě
 • komunikace se SEPNO (jeden, či více uživatelů, synchronizace, doplnění)
 • tisky, přehledy, filtrování, exporty a nastavení v modulu
 • razítka a doklady při přepravě
 • vytváření evidence odpadů a propojení s přepravou
 • tisk přepravního dokladu ADR
 • ukázka propojení ILNO a informací o UN číslech

 

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení. Dále vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Místo konání akce:
Praha, ČVUT
Adresa konání akce:
Jugoslávských partyzánů 1580, 160 00 Praha ( vchod B3, 3. patro-recepce )
Kontakt:
Taťána Opělová
Telefon:
+420770182254

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů