Úterý, 25. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Integrovaný management životního cyklu

(integrated life cycle management)

je aplikace integrovaného managementu řetězce (viz) na určitý výrobek. Jde v podstatě o strategii, která činí výrobce a spotřebitele odpovědnými za vlivy výrobku na životní prostředí i tehdy, když je výrobek předán do další fáze svého života, např. ze spotřební sféry do likvidace. Protože odpovědnost výrobce a spotřebitele nekončí přechodem výrobku z jedné fáze do druhé, nýbrž pokračuje v celém řetězci, musí být také předávány i informace, které se vztahují k vlivům výrobku na životní prostředí.

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů