Pátek, 21. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

ISO normy

(ISO standards)

Označení ISO mají všechny normy (viz) vydávané Mezinárodní normalizační organizací (International Organization for Standardization), která byla založena v r. 1947. Označení ISO vzešlo z řeckého "isos", což znamená stejný, totožný. Vytváření mezinárodních norem je řízeno jednotlivými Technickými výbory, které Mezinárodní normalizační organizace ustanovuje pro širší celek norem. Např. normami řady ISO 14000 pro Environmentální management se zabývá Technický výbor 207 (TC 207). Konkrétním tématem spadajícím do daného celku se pak zabývají jednotlivé podvýbory (subcommission, zkratka SC) daného Technického výboru. Počet podvýborů závisí na rozsahu zpracovávaného celku.  Počet podvýborů se může měnit s časem v souladu se změnou počtu a rozsahu zpracovávaných témat. Jednotlivé podvýbory ustanoví pro každou jednotlivou normu pracovní skupinu (WG - working group) skládající se z mezinárodně uznávaných odborníků.  Vývoj normy nebo její revize je časově dosti náročná záležitost. Pracovní skupina navrhne předběžnou pracovní versi normy nebo její revize a rozešle ji na členské normalizační organizace k připomínkám a ke schválení. Obdržené připomínky jsou zváženy a do normy zapracovány nebo nezapracovány a nová verze je opět rozeslána k posouzení. Přijetí konečné verze v každém stádiu musí odsouhlasit 75% delegátů. Pracovní stádium, v němž se daná verze nachází, se označuje příslušnou zkratkou (viz dále heslo: ISO normy - vývoj).

Pracovní skupiny mohou být někdy ustanoveny i mimo podvýbor. V současné době existují na mezinárodní úrovni tři takové nové pracovní skupiny: Environmentální komunikace (14063), Změny klimatu (14064) a Akreditace validačních/certifikačních orgánů pro skleníkové plyny (14064).

Vzhledem k tomu, že Český normalizační institut je členem Mezinárodní normalizační organizace, podílí se Česká republika jako jediná z tzv. postkomunistických zemí, na tvorbě mezinárodních norem.

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů