Neděle, 16. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Komise OSN pro udržitelný rozvoj

(United Nations Commission for Sustainable Development, zkratka UN CSD, někdy jen CSD)

Vznikla jako funkční orgán Ekonomické a sociální rady OSN v r. 1993 s účelem zajistit efektivní plnění závěrů přijatých na UNECD, tj. Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, která se konala v Rio de Janeiro v červnu 1992 (viz). Hlavními úkoly UNCSD jsou:

1) posuzovat pokrok na mezinárodní, regionální a národní úrovni v začleňování doporučení a závazků obsažených v dokumentech z UNECD, především v Agendě 21 (viz) a v Deklaraci o životním prostředí a rozvoji,

2) rozpracovat politické směrnice pro další aktivity navazující na Implementační plán Světového summitu o udržitelném rozvoji z r. 2002,

3) vést dialog a budovat partnerství pro udržitelný rozvoj s vládami a hlavními zájmovými skupinami. Za tím účelem UNCSD shromažďuje a aktualizuje zprávy o přijetí a implementaci národních strategií udržitelného rozvoje.

Literatura:

Hlaváček, J.: Česká republika a mezinárodní organizace působící v oblasti životního prostředí, Planeta ročník XV, číslo 7/2007, MŽP ISSN 1801-6898

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů