Úterý, 18. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Ministerstvo životního prostředí České republiky

(the Ministry of the Environment of the Czech Republic)

bylo zřízeno zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. Před jeho ustanovením existoval od roku 1970 tzv. gesční systém ochrany životního prostředí, tzn., že za ochranu jednotlivých složek životního prostředí odpovídala jednotlivá ministerstva, což bylo značně nevýhodné zejména pro svou roztříštěnost a rozdílnost zájmů.

Literatura:

1) Životní prostředí v České republice 1989-2004, Cenia, česká informační agentura životního prostředí, 2005

2) Deset let péče o životní prostředí v České republice, Sborník dokumentů, MŽP, 2000, ISBN 80-7212-137-5

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů