Čtvrtek, 20. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Mobiova smyčka

(Mobius loop)

je značka ve tvaru tří překroucených na sebe navazujících šipek tvořících trojúhelník. Používá-li se v environmentálních tvrzeních (viz) musí její tvar splňovat grafické požadavky dané ISO 7000, značka č. 1135. Mobiova smyčka se používá k označení recyklace. Je-li použita bez číselného označení, znamená to, že označený materiál lze recyklovat. Jestliže je použita s číslem umístěným uvnitř anebo vně stylizovaného trojúhelníka, pak číslo udává procenta recyklovaného materiálu obsaženého v označeném výrobku.

Literatura:

ČSN ISO 14021 Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů