Úterý, 18. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Nástroje tržně orientované

(market oriented tools)

patří spolu s nástroji finančními pod nástroje ekonomické, tzn., že využívají hmotné zainteresovanosti subjektu. Princip působení tržně orientovaných nástrojů spočívá ve vytvoření speciálního trhu, jehož existence napomáhá snižování negativního dopadu na životní prostředí. Název nástroje přitom bývá odvozen od předmětu trhu. V současné době se nejčastěji používají zálohové systémy (viz), ekolabeling (viz) a obchodovatelné povolenky (viz).

Princip tržně orientovaných nástrojů lze demonstrovat na všeobecně známých zálohových systémech. Podstatou zálohových systémů je uvalení zálohy na obaly (např. na pivní lahve). Záloha, která bude spotřebiteli vrácena po navrácení obalu, má spotřebitele přimět k tomu, aby obal vracel zpět do prodejny a nevyhazoval jej do odpadu. Obal je pak znovu použit, čímž se sníží množství odpadu. Vzhledem k tomu, že jedna skleněná lahev může být použita více než 50x, jedná se o značné snížení odpadu.

Účinnost tržně orientovaného nástroje však vždy závisí na vytvoření příslušného trhu, v uvedeném příkladě, trhu se zálohovanými obaly. V případě, že spotřebitel nebude ochoten obal vracet, i přes zaplacenou zálohu anebo na druhé straně, prodejna bude klást vracení obalu překážky, nevytvoří se potřebný dobře fungující trh a účinnost nástroje bude nízká až nulová.

Analogicky účinnost ekolabelingu závisí na vytvoření trhu s ekologicky šetrnými výrobky, tj. výrobky označenými příslušnou ekoznačkou. Podobně závisí účinnost obchodovatelných povolenek na vytvoření trhu s vydanými povolenkami.

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů