Sobota, 22. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb

(National programme of labelling environmentally friendly products)

je národní program České republiky, který byl založen na základě vládního usnesení č. 159 z r. 1993.  Gestorem tohoto programu je Ministerstvo životního prostředí ČR.  Vlastníkem ochranné známky byl původně Český ekologický ústav, který se v r. 2005 transformoval na  CENIA, českou informační agenturu životního prostředí. Výkonným orgánem Národního programu je Agentura pro ekologicky šetrné výrobky, která je jedním z oddělení CENIA.  Poradním orgánem Národního programu byla Rada pro ekologicky šetrné výrobky. Členy Rady jmenuje (a také odvolává) ministr životního prostředí. Členství v Radě je čestnou funkcí a musí v ní být zástupci průmyslu, spotřebitelů, nevládních organizací, veřejnosti, vědy a výzkumu a orgánů státní správy.

O udělení ochranné známky může Agenturu pro ekologicky šetrné výrobky požádat každý výrobce, jehož výrobek vyhovuje požadavkům uvedených v tzv. směrnici pro příslušnou výrobkovou kategorii. Přehled výrobkových kategorií i příslušných směrnic je uveřejňován dvakrát ročně ve Zpravodaji MŽP ČR. Kromě toho lze potřebné informace získat kdykoliv od Agentury pro ekologicky šetrné výrobky. V současné době (podzim 2005) existuje již 43 výrobkových kategorií (viz), jejichž seznam lze nalézt na webových stránkách CENIA.

Literatura:

1) Národní program označování ekologicky šetrných výrobků, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha 2005, ISBN 80-85087-55-3

2) www.env.cz

3) www.ekoznacka.cz

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů