Neděle, 16. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Národní program environmentálního značení (zkratka NPEZ)

(National programme of environmental labelling) <p>)

vznikl v r. 2007 na základě Usnesení vlády ČR č. 26/2007 ze dne 3. ledna 2007 a zastřešuje tři základní typy již existujícího environmentálního značení, jež jsou normalizovány normami dvacítkové dekády v řadě ISO 14000 (viz) a to:

- typ I normalizovaný ČSN EN ISO 14024 a realizovaný jako Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb (viz) a systém ekoznačení EU podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000, o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky,

- typ II neboli vlastní environmentální tvrzení (viz) normalizovaný normou ČSN ISO 14021, 

- typ III neboli environmentální prohlášení typu III (viz), ale v praxi se v souladu s používaným logem EPD užívá též označení environmentální produktová deklarace anebo environmentální prohlášení o produktu je normalizovaný normou ČSN ISO 14025.

NPEZ se řídí pravidly NPEZ, která MŽP publikovala ve Věstníku 8/2007, kde jsou též uvedeny cíle a zásady NPEZ, odpovědné a zainteresované subjekty NPEZ a podrobně popsány požadavky na II. III. typ environmentálního značení.

Literatura:

Sdělení o vydání Pravidel Národního programu environmentálního značení, Věstník MŽP, ročník XVII, č. 8/2007

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů