Úterý, 18. června 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Heterozygot

Organismus, ne jehož lokusu jsou přítomné obě alely v alelickém páru nestejné. Ovládaný znak se projevuje nejednoznačně, protože o jeho projevu je geneticky rozhodnuto se dvěma možnými výsledky. Na výsledném znaku se v takovém případě budou obě alely nějakým způsobem spolupodílet. Záleží na jejich vzájemném poměru sil. Homozygot tedy má na svém lokusu vždy dvě alely stejného typu. Z toho vyplývá, že může být buď dominantní homozygotem nebo recesivním homozygotem. Heterozygot může mít na sledovaném lokusu jednu alelu dominantní a druhou recesivní = úplná dominance., anebo dojde k situaci, kdy ani jedna z přítomného páru alel není zcela dominantní, což znamená, že ani jedna z alel není té druhé zcela podřízena. V tomto případě hovoříme o neúplné dominanci.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů