Evropští vědci: Otevřený dopis Evropskému parlamentu. Balíček Fit for 55 způsobí odlesňování a poškodí potravinovou bezpečnost

21. června 2022 12:30

Obecné

Vážení velvyslanci a poslanci Evropského parlamentu, níže podepsaní vědci vyzývají členské státy a poslance Evropského parlamentu, aby změnili ustanovení o bioenergii v navrhovaných právních předpisech Fit for 55 tak, aby se zabránilo nepříznivým dopadům na klima a biologickou rozmanitost. Navzdory mnoha obdivuhodným snahám o odklon Evropy od fosilních paliv by ustanovení o bioenergii v plánu Fit for 55 v současné podobě podkopala větší ukládání uhlíku a biologickou rozmanitost v Evropě. Podporovala by také odlesňování na celém světě tím, že by vyžadovala, aby se k uspokojení evropské poptávky po zemědělských produktech a dřevu využívalo více půdy v tropech. Navrhované právní předpisy způsobí tyto účinky tím, že budou podporovat mnohem větší využívání bioenergie bez ohledu na její dopady na globální využívání půdy a ukládání uhlíku ve stávajících lesích. Rozumné pozměňovací návrhy mohou naštěstí těmto nežádoucím účinkům zabránit.
Zdroj: Ekolist.cz
13.8.
12.8.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů