Nové složení Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů

16. prosinece 2022 11:00

Firmy, CSR

Dne 20. září 2022 bylo na 6. jednání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR v souladu se Statutem tohoto Výboru odsouhlaseno nové složení Výboru, viz tabulka. Výbor je nyní 16členný a dle Statutu Výboru čl. 6 odst. 7) rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných.
28.1.
27.1.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů