zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Panelová diskuze - Znečištění zápachem

12.05.2016
Obecné
Ovzduší
Zemědělství
Firemní ekologie
Urbánní ekologie
Zdraví
Panelová diskuze - Znečištění zápachem

V posledních letech se v oblasti ochrany životního prostředí a zejména ochrany ovzduší stále častěji diskutuje nad problematikou pachových látek.

V roce 2012 a začátkem roku 2016 byl proveden dotazníkový výzkum. 698 obcí zaslalo zpět vyplněné dotazníky, ze kterých 609 odpovědělo kladně na otázku, že má být zákon o ochraně ovzduší doplněn o pachové látky. Pachové znečištění z průmyslu a zemědělství trápí nyní o 584 obcí více než v roce 2012.

Pachová problematika je řešena v zákoně č. 201/2012 sb. pouze okrajově a to formulací, že se jedná o znečišťující látku. Nejsou stanoveny procesy, kterými se mají řídit státní instituce, státní správa, samospráva, podnikatelské subjekty, občané atd. v řešení pachové otázky.

regitasV roce 2002 zavedlo ministerstvo životního prostředí do systému ochrany ovzduší sledování pachových látek. Nástrojem právní byly vyhlášeny emisní limity pro střední a velké zdroje znečištění. Emisní limity stanovily míru znečištění pro intravilány obcí do výše 50 OUER/m3 a ochranné pásmo intraviláno do 100 OUER/m3. Dané limity se neosvědčily a byly následně zrušeny vyhláškou 362/2006 Sb. S novelou zákona č. 201/2012 Sb. byla vyňata i možnost podání stížnosti 20 osob, jenž jsou obtěžovány zápachem. Dále bylo odstraněno dělení na malé, střední, velké a zvláště velké stacionární zdroje. Nové dělení definuje vyjmenované a nevyjmenované zdroje znečištění.

V současnosti je v zákoně o ochraně ovzduší č. 201/2012 sb. definována pachová látka v § 2 odstavce b) znečišťující látkou každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem.

Krajský úřad disponuje možností vložit při schvalování provozu stacionárního zdroje podmínku, že daný provoz nesmí obtěžovat své okolí pachovým znečištěním. V případě již povoleného stacionárního zdroje má Krajský úřad pouze možnost využít § 13 odstavce 2 a to jenom v případě pokud dojde ke změnám v již vydaném povolení.

Nyní se projednává v poslanecké sněmovně novela zákona č. 201/2012 sb. o ochraně ovzduší. Jelikož pachová problematika není řádně ukotvena v právním systému ČR.

Jedná se o vakuové prostředí, které zvyšuje tření mezi výše uvedenými. Občané se v případě oprávněných stížností nemohou bránit zdroji znečištění. Naopak firmy splňující veškeré podmínky provozu a se zanedbatelným pachovým projevem jsou zatěžovány neoprávněnými stížnosti a neustálými návštěvami kontrolních orgánů. Mezi nimi jsou orgány státní správy a samosprávy, které nemají pravomoci, aby mohli danou situaci vyřešit.

Proto paní senátorka RNDr. Seitlová uspořádala panelovou diskuzi konanou 12.4.2016 v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu ČR na téma - Znečištění zápachem, otevřená otázka zákona o ochraně ovzduší.

regitas

Panelové diskuze se zúčastnili zástupci všech zainteresovaných stran. Senátu ČR, Poslanecké sněmovny ČR, Ministerstva životního prostředí, ČIŽP, Krajského úřadu, Místní správy a samosprávy, Zdravotního ústavu, Občané a samozřejmě firmy přinášející technologické řešení na odstranění pachových látek.

Naše společnost Regitas s.r.o. byla poctěna pozvánkou paní senátorky a možností se zúčastnit panelové diskuze. Přinášíme totiž unikátní řešení pomocí nové technologie, které dokáže zneutralizovat široké spektrum pachových látek napříč různými odvětvími od potravinářství až po petrochemický průmysl. Dokážeme zneutralizovat pachové látky v otevřeném prostranství (ČOV, BPS, kompostárny, nádrže s kejdou) o rozloze až několika hektarů, vnitřní prostory a samozřejmě komíny a vzduchotechniku (lakovny, asfaltovny atd.)

Více informací se dozvíte na našich webových stránkách www.regitas.cz.

Závěry panelové diskuze jsou následující. Je zapotřebí doplnění a specifikace zákona o ochraně ovzduší v rámci pachové problematiky. Sjednocení aplikačních a kontrolních procesů, které mají již dnes krajské úřady k dispozici, ale aplikují je nejednotně.

Bc. Filip Červinka

Jednatel společnosti Regitas s.r.o.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí