zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Litoměřice budou dva roky předsedat Zdravým městům

22.04.2011
Zdraví
Litoměřice budou dva roky předsedat Zdravým městům

Účastníci Jarního zasedání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR, které se uskutečnilo v sále zastupitelstva Kraje Vysočina v Jihlavě, zvolili novým předsednickým městem asociace královské Litoměřice. Během zasedání Valné hromady se rovněž představili noví členové asociace, mezi něž patří město Břeclav, obce Strančice a Zákolany a také Svazek obcí Větrník.

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) sdružuje města, obce a regiony, které již téměř dvacet let navzájem sdílejí ukázkové postupy a inspirace v řadě témat spojených se životem v obcích či regionech. Společně uskutečňují řadu osvětových aktivit nejen v oblasti podpory zdravého životního stylu či ochrany životního prostředí, ale také úspěšného ekonomického rozvoje na místní úrovni či aktivit v sociální oblasti. Zdravá města a regiony realizují řadu praktických projektů, např. v oblastech jako je šetrná doprava, udržitelná energetika, podpora místních produktů či zapojování všech skupin obyvatel - významně např. seniorů, ale i mladé generace, do života obce. Zdravá města a regiony se ptají obyvatel na jejich názory a dlouhodobě s nimi pracují. Asociace má dnes 94 členů, s regionálním vlivem na 28 % populace ČR.

Zásadním bodem Valné hromady NSZM byla volba vedení asociace. Z nominovaných kandidátů bylo zvoleno devět zástupců aktivních a kvalitně postupujících měst či regionů, a z jejich středu vyšel rovněž nový předseda asociace. Tím je Petr Hermann, zastupující Zdravé město Litoměřice. Zástupci Rady a jejího vedení, ve kterém je dále na postu místopředsedů zastoupen Petr Řezníček, starosta Zdravého města Chrudim, a Martin Hyský, radní Zdravého kraje Vysočina, byli zvoleni na dvouleté období. Dalšími obcemi a městy zastupujícími asociaci jsou Zdravá obec Bolatice a Zdravá města Kopřivnice, Kroměříž, Letovice, Třebíč a Vsetín. (Více na http://www.nszm.cz/index.shtml?apc=r2082774t).

Nově zvolený předseda P. Hermann, který v Radě NSZM aktivně pracuje již 6 let a ve Zdravém městě Litoměřice působí od rozjezdu tohoto projektu, poděkoval všem, kteří se v uplynulém volebním období zasloužili o rozvoj Zdravých měst, obcí a regionů v ČR. "Funkci předsedy NSZM chápu jako ocenění práce Města Litoměřic, včetně celého týmu svých spolupracovníků, ať už v úřadě či externích partnerů z neziskového sektoru či dalších spolupracujících organizací. V rámci předsednictví sítě Zdravých měst bych chtěl napomoci nadále rozvíjet pozici asociace na národní úrovni jako spolku aktivních obcí a regionů, které sdílejí své postupy. Co do konkrétních aktivit bych rád aktivně přispěl k rozvoji studentských a dětských parlamentů a jejich zapojení se do života obcí a měst", vyslovil své plány P. Hermann.

Dalším významným bodem Valné hromady NSZM bylo přijetí čtyř nových členů asociace. Zástupci města Břeclav, obcí Strančice a Zákolany a Svazku obcí Větrník představili v Jihlavě ostatním členům NSZM řadu inspirujících aktivit a záměrů. Rostoucí počet členů NSZM ukazuje, že po volbách do obecních zastupitelstev mají i další obce a regiony různých velikostí zájem o prosazování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni a o síťovou spolupráci.

Zástupci členů NSZM byli dále seznámeni s chystanými aktivitami na národní a mezinárodní úrovni a se službami, které asociace pro své členy chystá. Valná hromada NSZM také schválila Hospodaření asociace za rok 2010 či Výroční zprávu za rok 2010, která je ke stažení na www.zdravamesta.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí