zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Inverze a smog? Chránit zdraví žáků pomohou nanonátěry

13.02.2014
Ovzduší
Ekologické vzdělání a výchova
Zdraví
Inverze a smog? Chránit zdraví žáků pomohou nanonátěry

Technologie, která může chránit lidi v interiéru před většinou nebezpečných látek rozptýlených ve vzduchu, již existuje. První základní a mateřské školy už sáhly po aplikaci druhé generace nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem založeným na využití nanotechnologií.

Počasí nad střední Evropou bude ovlivňovat rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu, která způsobí inverzní charakter počasí. Sluníčka si užijeme více na horách než v nižších polohách, kde bude spíše mlhavo nebo zataženo nízkou inverzní oblačností. Tato předpověď počasí pro Českou republiku na 12. prosince 2013, jak ji vydala společnost Meteopress, by však mohla být téměř beze zbytku převzata i pro mnohé další dny současné zimy.

Inverzní vrstva, která se vyskytuje nízko nad zemským povrchem - ale běžná bývá i ve vyšších výškách, brání promíchávání vzduchových vrstev, a přispívá tak ke zhoršení rozptylových podmínek. Častým průvodním jevem inverze je mlha, která - znečištěna škodlivinami, v současnosti zejména emisemi polétavého prachu, benzo(a)pyrenu a kysličníkem siřičitým SO2, dál prohlubuje vytváření smogu.

RIZIKA HROZÍ MALÝM DĚTEM, AVŠAK I SENIORŮMI NEMOCNÝM A LIDEM S OSLABENOU IMUNITOU

Vzduch plný škodlivin představuje zvýšené riziko hlavně pro malé děti, seniory a lidi nemocné či s oslabenou imunitou. Výzkumy prováděné nejen na Ostravsku prokázaly jednoznačnou souvislost mezi zvýšenou nemocností rizikových skupin obyvatel a jejich vystavením nebezpečným látkám rozptýleným ve znečištěném ovzduší.

Pouhý den před výše uvedenou předpovědí na 12. 12. 2013 vláda Jiřího Rusnoka v demisi projednala Informaci o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích v roce 2012. Podle této informace jen v zimní sezoně 2012/2013 bylo v ČR vyhlášeno 26 smogových situací o celkové délce 73 dní. Český hydrometeorologický ústav zase již dříve sdělil, že v roce 2012 byl limit pro alespoň jednu škodlivou látku v ovzduší překročen na bezmála 42 % území republiky, na němž však žije téměř 70 % obyvatel.

NÁTĚRY, KTERÉ ČISTÍ VZDUCH NEJEN OD ŠKODLIVIN A ALERGENŮ, ALE TAKÉ LIKVIDUJÍ VIRY A BAKTERIE

Právě proto v prosinci loňského roku s finanční podporou svého zřizovatele - městského obvodu Ostrava-Hrabová, mohli v tamní základní škole nechat ošetřit jednu ze tříd nátěrovou hmotou 2. generace (viz box). Funkční nátěry PROTECTAM FN<< (FN<<), které vyvinula, patentovala a vyrábí společnost Advanced Materials-JTJ s. r. o. (AMJTJ), totiž nejen účinně čistí vzduch od škodlivin, alergenů a nepříjemných pachů, ale také efektivně likvidují mikroorganismy včetně virů a bakterií působících závažná onemocnění.

SPOLEHLIVÁ, VYSOCE EFEKTIVNÍ A BEZÚDRŽBOVÁ ČISTIČKA VZDUCHU

ZŠ v Paskovské ulici v Ostravě-Hrabové už zdaleka není jedinou školou, v níž byl nátěr FN<< použit. Ing. Petr Michálek ze společnosti nano4people (www.nano4people.cz), jež jako certifikovaná aplikační firma nanonátěry z produkce AMJTJ aplikuje, vysvětlil: >>Díky přirozené cirkulaci vzduchu stačí těmito multifunkčními antibakteriálními nátěry ošetřit jen stropy místností. Nátěry na povrchu stropů vytvoří vysoce oxidační vrstvu, která se přemění na vysoce účinnou, nízkoenergetickou, spolehlivou a bezúdržbovou čističku vzduchu. Samotný čisticí proces je aktivován ultrafialovým světlem (UV-A), jež je přirozenou součástí denního světla. V prostorech, kde je tohoto světla nedostatek, je nutno je zajistit například umělým zdrojem. Jakmile se aktivované vrstvy dotkne virus, bakterie či mikroskopická částice, okamžitě reagují se vzdušným kyslíkem a nastává jejich rozložení až na molekuly vody, oxidu uhličitého a dalších zdraví neohrožujících látek. Dojde tak ke stejnému efektu, jako by byly dokonale spáleny.<<

Podle Petra Michálka tato nanotechnologie účinně (až v řádu desítek procent) snižuje, například ve třídách mateřských a základních škol, koncentrace mikroorganismů i škodlivých látek, které do místností pronikají ze silně znečistěného venkovního ovzduší. Nátěry přitom nevyžadují žádnou údržbu a jejich účinnost se snižuje jen při mechanickém poškození. Suspenze nátěrů jsou ředitelné vodou a ekologicky příznivé, neobsahují organická rozpouštědla, jsou pH neutrální a zdravotně nezávadné.

>>Před samotnou aplikací nanonátěrů není třeba v dané budově, ale ani v konkrétní místnosti přijímat a řešit žádná zvláštní opatření. Například ve školách, kde společnost nano4people již tyto nátěry aplikovala, nebylo ani nutné předem, stejně jako bezprostředně po jejich nanesení na strop či stěny jakkoliv omezovat výuku, a to dokonce ani ve třídách, které byly takto ošetřeny. Naopak, už ihned po aplikaci je v dané třídě vždy znatelně cítit jiné klima, jako by v ní byla umístěna vysoce účinná čistička vzduchu,<< upozornil Petr Michálek.

ZÁJEM O NANONÁTĚRY ZATÍM PŘEVAŽUJE NA SEVERU MORAVY

ZŠ v Ostravě-Hrabové nyní, po nanesení nanonátěru v jedné ze tříd, začíná podle stanovené metodiky sledovat docházku, nemocnost a výskyt akutních respiračních onemocnění dětí. Vedení školy přitom nevylučuje, že dojde-li v těchto ukazatelích sledovaných mezi žáky k prokazatelnému zlepšení, objedná si aplikaci nanonátěrů také do dalších tříd.

Ve kterých regionech mají školy podle dosavadních zkušeností nano4people především zájem využití nanonátěrů? ptali jsme se Petra Michálka. >>Přidržíme-li se oficiálních, veřejně přístupných dat o stavu ovzduší v České republice, lze zodpovědně konstatovat, že podzimní a zimní měsíce jsou již řadu let charakterizovány jako nejrizikovější období z hlediska šíření nemocí, nákaz, zhoršené smogové situace a kvality ovzduší, a to po celém území ČR,<< odpověděl Petr Michálek a upozornil, že děti přitom představují jednu z nejvíce ohrožených skupin naší populace, což se právě v těchto týdnech a měsících projevuje také jejich zvýšenou nemocností. Nicméně společnost nano4people registruje zájem o nanonátěry zatím především ze severní Moravy.

>>Co se tyká samotného využití, nacházejí tyto multifunkční antibakteriální nátěry uplatnění všude tam, kde bývá větší výskyt osob - a kde, nejen mezi dětmi, tudíž hrozí i případná větší možnost přenosu různých nákaz a onemocnění,<< dodal Petr Michálek.

Upozornil rovněž na fakt, že zatím si aplikaci nanonátěrů školy i další organizace financují samy z vlastních rozpočtů či jim ji zaplatí jejich zřizovatelé. Už však také došlo k případům, kdy ošetření místností nanonátěry bylo uhrazeno z finančních darů sponzorů nebo také z finančních příspěvků rodičů dětí. >>Nyní pracujeme na tom, aby bylo možné na tyto účely čerpat dotace a už pro to hledáme vhodný rezort a titul,<< uzavřel Petr Michálek.

S nástupem další smogové sezony na Ostravsku začala Základní škola v Paskovské ulici v Ostravě-Hrabové testovat, jak aplikace nanonátěrů sníží nemocnost žáků ze II. A nemocnost žáků

Naše základní škola se nachází v městském obvodu Hrabová statutárního města Ostrava. Již několik slet se účastníme ozdravných pobytů pro žáky prvního stupně, podporovaných Ministerstvem životního prostředí i Magistrátem města stravy. Na tyto pobyty však pokaždé může jet jen omezený počet dětí. Podle našeho názoru je to stále málo na to, aby se výrazněji posílil zdravotní stav žáků školy. Podporujeme proto také jejich sportovní vyžití a sami hledáme další možnosti posílení jejich imunitního systému. V roce 2013 například pomocí nově vybudované solné jeskyňky.

Ve snaze přispět ke zlepšení zdravotních podmínek žáků jsme se zajímali o zdravotní přínos tzv. čističek vzduchu. Informace o nich jsme si ověřovali přímo na školách, kde tato zařízení byla instalována. Nakonec jsme od svého záměru ustoupili. Vedly nás k tomu nejen ekonomické důvody, ale také nepřesvědčivá efektivita čističek.

V našem městském obvodu naštěstí je vůle tuto problematiku řešit. V Hrabové se celkovým životním podmínkám obyvatel, především dětí, přikládá velká pozornost. Městský obvod například provádí osvětu, aby se v domácnostech nespaloval odpad, a zároveň velmi podporuje třídění odpadu.

Počátkem loňského října nám byla představena nová možnost - nanotechnologické nátěry stěn interiérů. Také v tomto případě jsme si nejprve sami zjišťovali věrohodnost zkušeností a údajů, které nám byly v souvislosti s nanonátěry předkládány. Přesvědčili jsme se, že ve školách, kde tuto technologii jejich zřizovatelé či rodiče už prosadili, skutečně nemocnost klesla a dětem se tam lépe dýchá. Proto jsme se rozhodli, že na zkoušku necháme touto technologií ošetřit jednu třídu. Vybrali jsme třídu II. A, která co do množství žáků patří k nepočetnějším na škole. Třídní učitelka bude sledovat nemocnost žáků - a pokud se tato technologie osvědčí, zahájíme pilotní projekt pro více tříd. Loni jsme na projekty ve prospěch zlepšení zdravotních podmínek žáků využili peníze z příspěvku provozovatele na provoz školy. Letos, v roce 2014, by tomu nemělo být jinak.

Proč jsme projekt zahájili až koncem loňského roku? Tou dobou totiž u nás na Ostravsku začíná smogová sezona, tedy vhodné období pro otestování účinku nanonátěrů. A co si od toho slibujeme? Pokles nemocnosti žáků i to, že se dětem ve třídě bude lépe dýchat a na konci vyučování budou méně unavené.

Vše stojí peníze. Jsme proto rádi, že městský obvod jako zřizovatel školy nám poskytl možnost ověřit si fungování tohoto českého patentu v praxi - a poskytl nám k tomu finance. Snad není od věci připomenout citát R. K. Spencera: >>Možná nebudeme určovat směr větru. Ale můžeme nastavovat plachty.<<

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí