ČAOH - připomínky k návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR

Česká asociace odpadového hospodářství zpracovala podrobné připomínky k aktuálnímu návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR.

30. června 2014
ČAOH - připomínky k návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR

Své připomínky uplatnila ve vnějším připomínkovém řízení, jehož vypořádání se nyní na MŽP připravuje.

"Za ČAOH bych chtěl ocenit dosavadní otevřenou diskuzi Miniterstva životního prostředí k návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR. Jedná se o zásadní strategický dokument, který by bez podrobného veřejného projednání a kvalitního vypořádání věcných připomínek mohl situaci s nakládáním s odpady spíše komplikovat a ohrožovat dosavadní proběhlé investice, než aby jí kvalitně posouval dál," říká k dokumentu ředitel ČAOH Petr Havelka.

ČAOH dlouhodobě podporuje již započatou cestu postupného omezování skládkování jinak využitelných odpadů. Dlouhodobý trend v omezení skládkování je v ČR pozitivní. Je již dobře známým faktem, že za posledních 5 let bylo na skládkách odstraněno o více než 1 000 000 tun odpadu méně1 (a to bez jakéhokoliv navyšování skládkovacích poplatků). Nové skládky se v ČR prakticky nestaví, další technologie na zpracování odpadů se naopak realizují v řádech desítek až stovek nových zařízení. ČAOH aktivně podporuje ostatní cesty nakládání s odpady, jako je důraz na co nejvyšší třídění, materiálové využití a energetické využití (třídičky, kompostárny, BPS, paliva z odpadů, apod.).

V tomto směru existují technologie a opatření, která neznamenají potřebu navyšování poplatků a která mají zcela reálný potenciál k dosažení evropských cílů (např. zavedení třídění BRO, apod.). Podobnou motivační cestu, namísto zdražení, zvolilo např. Slovensko, kde se ceny za odpady po proběhlé novele reálně nenavyšují těm, kdož efektivně třídí, tedy např. obcím, které mají zavedeno třídění 5 a více složek KO (podrobněji zde).

K návrhu POH ČR bohužel zatím stále chybí zcela zásadní dokument, a to je podrobná ekonomická analýza dopadů navržených opatření a cílů. Z důvodu požadavku mnoha klíčových partnerů diskuze ji MŽP nyní zpracovává. Z objektivně zpracované ekonomické analýzy by mohlo být patrné, že některé navrhované cesty ke splnění cílů jsou v podmínkách ČR nad míru nákladné.

V ČR je dle našeho názoru třeba hledat cesty rozvoje ekonomicky smysluplných nákladově akceptovatelných lokálních technologií na zpracování odpadu. Takových, které budou životaschopné a konkurenceschopné v podmínkách volného trhu. Technologií, které dokáží operativně reagovat na potřeby měnícího se prostředí a nebudou vyžadovat dodatečné náklady (příklad zde), které by měli platit původci odpadů, tedy občané, český průmysl a ostatní firmy. Takové řešení jednoznačně existuje. Stejně jako EU i ČAOH opakovaně prosazuje budoucí směřování zejména na technologie další úpravy odpadů, třídění a materiálové využití. Tyto technologie nevyžadují navýšení poplatků, nejsou neúměrně investičně náročné a nevyžadují od původců nevýhodné smluvní závazky dodávek vysokého množství odpadů na 10-20 let dopředu. Jedná se o technologie, které dále rozvíjí tržní prostředí a konkurenci a nekonzervují další rozvoj.

Bohužel i v této verzi POH ČR jsme zachytili zásadní prvky kontroverzní strategie ISNO (povinné zapojení živnostníků do systému obce, vznik nových centralizovaných systémů nakládání s odpady, apod.), která je z našeho pohledu jednoznačně chybná, protitržní a může vést k potřebě citelného a hlavně zbytečného navýšení nákladů na odpadové hospodářství všech původců.

Návrh POH ČR stále obsahuje množství chyb a nesrovnalostí, které je třeba dále otevřeně řešit. U tak obsáhlého materiálu je to však poměrně logické. Právě široké projednání a připomínkování může pomoci nápravě těchto nedostatků a nalezení kvalitního řešení.

"Aktuální návrh POH je o poznání realističtější než verze, která byla navrhovaná ke schválení na podzim roku 2012 a která byla podrobena široké kritice. POH ČR konečně obsahuje realistická data o předpokládané budoucí produkci odpadů, která podobně jako v EU dlouhodobě neroste, ale spíše postupně klesá. Je zřejmé, že celý sektor bude nyní podrobně sledovat, zda MŽP neopustí nastoupenou cestu otevřené diskuze nad návrhem POH ČR a že kvalitně vypořádá a zapracuje připomínky z vnějšího připomínkového řízení, které bylo ukončeno," dodává Petr Havelka z ČAOH.

Připomínky České asociace odpadového hospodářství k návrhu POH ČR (verze květen 2014) jsou k dispozici zde v podobě, jak byly odeslány na MŽP.

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Odkazy a zdroje informací:

1. Statistická ročenka MŽP 2012, strana 51

2. Připomínky ČAOH k POH ČR: Caoh---pripominky-k-poh-Cr-final-web.pdf [ 249.22 kB ]

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů