Energetický průkaz budov

Energetický průkaz budov

Jak je to s energetickým průkazem budov dle §7a zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií?


Dotaz:
1/ Chtěla bych se zeptat jak je to s energetickým průkazem budov dle §7a zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. V provozovně máme několik výrobních hal, ve kterých jsou i kanceláře a potom dvě samostatné administrativní budovy. Máme jako vlastník budov povinnost, dle výše zmíněného paragrafu, nechat do určeného data (podle celkové plochy) vypracovat energetický průkaz budov i v případě, že budovy nepronajímáme, neprodáváme a nebyla provedena přestavba? Týká se tato povinnost pouze administrativních budov nebo i výrobních budov s kancelářemi?

2/ Oslovila nás auditorská firma, která nabízí provedení energetického auditu, který by měl být do 5.12.2015 proveden u podniků, které nejsou malými a středními podniky. Je pravděpodobné, že tento požadavek proběhne novelou zákona 406/2000 Sb. a měli bychom se na tento požadavek "finančně" připravit?


Odpověď:

1/ Ano, povinnosti podle odstavce jedna Vámi citovaného ustanovení jsou stanoveny nezávisle na odstavci dva, který zavádí povinnost nechat zpracovat energetický štítek při nakládání s jakoukoliv budovou nebo jednotkou již od 1.1.2013. Odstavec jedna naopak pro určité typy budov upravuje povinnost zpracování energetického průkazu v každém případě, a proto na rozdíl od druhého odstavce obsahuje různé a obecně vzato delší lhůty. Ve Vašem případě bude nutno nechat ve lhůtě stanovené dle podlahové plochy zpracovat energetický štítek zřejmě pouze pro administrativní budovu. Vycházím z normy ČSN 5305 Administrativní budovy (zákon je totiž nedefinuje), podle které je administrativní budovou stavební objekt, z jehož obestavěného prostoru tvoří min. 50% kancelářské provozy, což předpokládám není případ Vašich výrobních hal.

2/ Není mi známo, že by již probíhal jakýkoliv legislativní proces ohledně přípravy novely zákona č. 406/2000 Sb. obsahující uvedený požadavek. Budoucí obsah případné novely není možné předvídat, nicméně obsah směrnic EU na rozdíl od nařízení není pro vnitrostátní zákonodárnou moc zcela závazný (měl by zákonodárce v základních tezích de facto nasměrovat), proto je možné, že požadavek v budoucí novele obsažen nebude, nebo bude posunuta lhůta.

Autor: Mgr. Martina Poláchová

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů