Úterý, 28. května 2024

Jaké jsou novinky v agendě stavebních a demoličních odpadů r. 2024? Odpoví redakce EnviWeb.cz - 1. díl

Jaké jsou novinky v agendě stavebních a demoličních odpadů r. 2024? Odpoví redakce EnviWeb.cz - 1. díl

Letošní ročník odborné konference Recycling 2024 se konal tradičně v hotelu Santon v těsné blízkosti brněnské přehrady. Úvodního slova se zhostil předseda ARSM, doc. Miroslav Škopán, CSs., který přivítal plný sál účastníků především z řad stavebních a demoličních společností. Pan docent ve svém příspěvku představil aktuální situaci v agendě stavebních a demoličních odpadů (dále jen ,,SDO") v ČR. ,,Recyklát je pouze doplňkem k primárním nerostným surovinám", uvedl v kontextu současnosti.

S prvním tématem vystoupil Ing. Radomír Rucki ze společnosti DestroKladno s.r.o., který hovořil o odpadní strusce z výroby železa a oceli jako surovině pro výrobu stavebních výrobků. Ocelárenské/ocelářské strusky vznikají při výrobě oceli pomalým chladnutím, mají vyšší obsahu kovového železa a vlastnosti jsou podobné vysokopecní vzduchem chlazené strusce. V rámci tohoto produktu byly provedeny též zkoušky (pro stavební výrobky, ale taktéž dle vyhlášky pro nakládání s odpadem) které vykázaly velmi dobré fyzikální vlastnosti nebo třeba výluhy pro zasypávání aj. ,,Technické parametry výrobku podle harmonizovaných evropských norem odpovídají kvalitnímu kamenivu, jedná se o plnohodnotnou náhradu přírodní suroviny," uvedl ve své prezentaci Radomír Rucki.
Beton vyrobený z recyklovaného kameniva byl druhým příspěvek konference, o kterém hovořil Jiří Fiala z firmy RED-BETON s.r.o. O tomto tématu jsme vás na Enviweb.cz též informovali např. v článku o cirkulární praxi ve stavebnictví nebo přidaná hodnota betonu z recyklovaného kameniva (pozn. redakce). ,,Největší zastoupení vstupní suroviny pro výrobu recyklovaného betonu tvoří právě recyklované kamenivo z recyklačních dvorů. Zde je většinou horší kvalita recyklovaného kameniva (kontaminace lehkých látek). Naopak velmi vhodné je recyklované kamenivo ze selektivní demolice. Taková recyklát je vhodný pro beton vyšších pevností tříd C30/37 a výše," uvedl Jiří Fiala. Jaká je energetická náročnost recyklovaného kameniva? 7,25 kWh je celková průměrná energie pro vyrobení 1 t recyklovaného kameniva.
Navazující přednáška doc. Jana Valentina a Pavla Bezpalce, Ph.D. se týkala náhrady kameniva ve vozovkovém betonu frakcemi ocelářské strusky. Bezpochyby zajímavý příklad z praxe přinesl řadu poznatků nejenom pro výzkumný tým, ale též pro spolupracující společnost DUFONEV. Probíhaly zkoušky podkladní stmelené směsi ať již objemové hmotnosti, stanovení únavy, odolnosti ve vodě aj. Výsledky tohoto projektu - využití asfaltového recyklátu byly pozitivní, a to je důležitý faktor pro další rozvoj v této oblasti. ,,Z laboratorních zkoušek a rozborů zaměřených na kamenivo je patrné, že lepší výsledky a potenciál pro cementobetonové kryty přináší kamenivo z ocelářské strusky," uvedl doc. Valentin.

Autor: Lukáš Žaludek

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů