Úterý, 28. května 2024

Rada EU dnes schválila směrnici o energetické náročnosti budov

Rada EU dnes schválila směrnici o energetické náročnosti budov

Rada EU dnes schválila finální znění směrnice o energetické náročnosti budov, jejímž cílem je dosažení bezemisního fondu budov v roce 2050. Hlavní teze směrnice byly vyjednány za českého předsednictví, kdy členské státy získaly široké pole působnosti, jak požadavky směrnice naplnit. V následujících dvou letech, tedy v tzv. transpozičním období, bychom měli v Česku aktualizovat národní strategii renovací budov, tak aby se tempo kvalitních celkových renovací zvýšilo třikrát. Musíme si také vhodně nastavit definici tzv. bezemisní budovy, která by měla mít velmi nízkou potřebu energie na vytápění a chlazení a spolehlivý zdroj bezemisního tepla či elektřiny.

Vítězslav Malý, ředitel Centra pasivního domu, říká:
,,Majitelé domů se nemusí obávat, že by jim ze směrnice plynuly nějaké nové povinnosti. Bezemisní fond budov v roce 2050 znamená, že česká vláda musí výrazně rozšířit podporu pro především středně a nízkopříjmové skupiny obyvatel, aby si postupně dokázaly svoje domy kvalitně zrenovovat a neinvestovaly jen do dílčích a málo účinných opatření. Trojnásobného zrychlení renovací domů dosáhneme kombinací bezplatného a široce dostupného poradenství, pomocí s projektovou přípravou, nízkoúročenými půjčkami a dotacemi zvýhodňujícími komplexní renovace. To vše už u nás částečně funguje a tisíce lidí už si v rámci programu Nová zelená úsporám svoje domy opravily. Nezačínáme tedy na zelené louce, ale můžeme navázat na již fungující a vyzkoušené nástroje."

Michal Čejka, konzultant energetických úspor z Centra pasivního domu, říká:
,,Směrnice zavádí pojem bezemisní budova, což může vyvolávat představu fatálního zpřísnění, ale reálně tomu tak není. Definici si stanovíme sami podle toho, co je u nás proveditelné a realistické. V případě novostaveb předpokládáme, že se bude jednat o budovu s velmi nízkou energetickou náročností, která nebude využívat energii z fosilních paliv a část své spotřeby pokryje vlastní výrobou z obnovitelných zdrojů. Oproti současným stále poměrně benevolentním legislativním požadavkům lze předpokládat zpřísnění přibližně o 10 %. Samozřejmě s výjimkami a dalšími možnostmi. Jednou z cest, jak požadavky splnit, může být například využití sdílení energie z obnovitelných zdrojů v rámci energetických komunit."

Bezemisní by měly být do roku 2050 všechny budovy, ale pro renovace bude definice cílového stavu stanovena odlišně.

,,Definici bezemisní budovy pro stávající budovy si musíme vytvořit tak, aby až na výjimky sloužila jak pro starší vícegenerační dům, tak chalupu v horách, prvorepublikovou vilku nebo panelák. U řady běžných domů dává smysl postupně zlepšovat jejich stav kombinací kvalitního zateplení, dobře těsnících oken a tepelného čerpadla s fotovoltaikou. U historických staveb se úsporná opatření dají provést uvnitř budovy nebo jinak, aby nebyl narušen jejich estetický ráz. Místo bezemisního zdroje přímo v budově bude také možné budovy vytápět dekarbonizovaným teplem z tepláren nebo využít energii třeba z místních obnovitelných zdrojů," doplňuje Michal Čejka.
Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR, říká:
,,Tři čtvrtiny rodinných domů postavených v ČR před rokem 1980 nejsou zrenovovány vůbec nebo prošly jen částečnými úpravami. U bytových domů potřebujeme důkladně zrenovovat přibližně polovinu. Pokud chceme splnit cíle vztahující se k úsporám energie v právě schválené směrnici, budeme muset zrychlit tempo renovací budov až 3x a soustředit se na kvalitní celkové renovace. Například zateplení méně než 18 až 20 cm izolantu v této době už nedává smysl. Stát teď musí nastavit předvídatelné a stabilní prostředí, ve kterém budeme schopni poptávku po těchto opatřeních dlouhodobě uspokojit."
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů