Byznys a biodiverzita - soupeři či partneři?

Mnoho společností si prozatím neuvědomuje svou závislost na fungujících ekosystémech, nezahrnuje jejich ochranu do svých strategií, ani nepočítá s jejich hodnotou v ekonomickém slova smyslu...

8. září 2014
Byznys a biodiverzita - soupeři či partneři?

Biodiverzita, neboli biologická rozmanitost, je vědci definována jako rozmanitost nebo bohatství života na Zemi. Patří do ní miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů - včetně genů, které obsahují - a složité ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí. Jak toto souvisí s korporacemi a proč je pro podnikání biodiverzita důležitá?

Mnoho společností si prozatím neuvědomuje svou závislost na fungujících ekosystémech, nezahrnuje jejich ochranu do svých strategií, ani nepočítá s jejich hodnotou v ekonomickém slova smyslu. Biodiverzita či ekosystémové služby tak mají ve firemních výsledcích nulovou hodnotu. Realita je však jiná. Vědci to dokazují vyčíslením některých služeb, které nám (ať již jednotlivcům, firmám či celé společnosti) příroda "zdarma" poskytuje.

Jedním ze známých příkladů jsou včely, jejichž ekonomická hodnota zdaleka nespočívá jen v produkci medu, ale především v opylování zhruba jedné třetiny produkce zemědělských plodin. Jen ve velké Británii se jeho hodnota odhaduje na 200 milionů liber ročně, v USA pak kolem 16 miliard dolarů. Tato hodnota se ale prozatím nepromítá do rozpočtů firem ani států. Pokud by včel ubylo, nebo pokud by dokonce vyhynuly, znamenalo by to pro zemědělství i potravinářský sektor nemalé investice, aby jejich službu "zdarma" nahradili.

V širších souvislostech může mít ztráta biodiverzity a stability ekosystémů vliv na dostupnost přírodních zdrojů, vznik přírodních katastrof či změnu klimatických podmínek, přičemž všechny tyto změny nesou pro firmy značná rizika.

Vztah byznysu a biodiverzity je obousměrný a stejně tak, jak firmy z přírody berou, mohou i vracet a podnikat nejen šetrně k přírodě, ale i k jejímu prospěchu. To zároveň vytváří pro byznys mnohé příležitosti. Tým hosta konference Ekologická stopa byznysu, profesora nizozemské Wageningen University, se dlouhodobě zabývá hodnotou přírody a jejího poškozování byznysem. Pomáhá podnikům efektivně a v souladu s okolím fungovat v chráněných a přírodně bohatých územích, jako je UtrechtseHeuvelrug, druhé největší zalesněné území v Nizozemsku. Díky inovacím a zelené ekonomice tak místní firmy působí na území parku nejen šetrně, ale dokonce k jeho ochraně pozitivně přispívají.

Španělské i mezinárodní firmy (např. Vodafone, Cemex, BASF) na iberském poloostrově se zaměřily na lokální podporu biodiverzity a nabitým Katalogem příkladů dobré praxe motivují ostatní zástupce byznysu.

"Strategický přístup zvolila společnost Cemex, která již od roku 2007 spolupracuje s BirdLife International, celosvětovou organizací na ochranu přírody. Toto partnerství přineslo strategický přístup v určování prioritních aktivit na ochranu biodiverzity v zemích, kde Cemex působí." Říká Pedro Fernández, koordinátor celé strategie a další host letošní konference Ekologická stopa byznysu. Jde o skvělý příklad, jak může partnerství korporace s neziskovou organizací vést k efektivním výsledkům přínosným pro místní komunity a celou společnost.

V ochraně biodiverzity a ekosystémů hraje byznys velmi důležitou roli. Není třeba zdůrazňovat, že klíčová je spolupráce také s vědci, ochránci přírody, státem i veřejností. Ačkoliv pro mnohé jde v případě biodiverzity o budoucnost, ve světě a již i v České republice najdeme pozitivní příklady od malých kroků a projektů, až po dlouhodobý strategický přístup.

Právě zástupce byznysu, vědy i ochrany přírody budete mít příležitost potkat na konferenci "Ekologická stopa byznysu aneb jak firmy zohledňují přírodu ve svých strategiích", kterou pořádá platforma Byznys pro společnost 24. září od 9 hodin v Era svět v Praze. Pozvání na konferenci přijali dva zahraniční hosté: Andre van Amstel, odborník na zelenou ekonomiku z nizozemské Wageningen University, a Pedro Fernández, koordinátor globálního programu na ochranu biodiverzity společnosti CEMEX.

Příklady spolupráce firem se Světovým svazem ochrany přírody představí Michael Hošek a výzvám pro firmy v České republice se bude věnovat Jan Dušek. Strategické i projektové příklady dobré praxe představí zástupci firem Skanska, dm drogerie a Nadace partnerství.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů