Neděle, 3. března 2024

Česká republika je blíž k nastavení lepší odpadové strategie

Česká republika je blíž k nastavení lepší odpadové strategie

V pátek proběhlo na Ministerstvu životního prostředí vypořádání mezirezortního připomínkového řízení k Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 - 2024 (POH ČR). Jednání se zúčastnily zainteresované subjekty, které vznesly k návrhu POH ČR zásadní připomínky. Více než čtyřhodinová diskuze vedla k vysvětlení řady nejasných bodů a byly zodpovězeny otázky dalšího vývoje odpadového hospodářství.

Zásadní otázkou, kterou se bude ministerstvo ještě na nejvyšší úrovni zabývat, je způsob vykazování dat za produkci a nakládání s odpady Evropské komisi prostřednictvím jejích dvou Generálních ředitelství (Eurostat a Životní prostředí).

POH ČR, jako strategický rámec pro rozvoj nakládání s odpady podle hierarchie nakládání s odpady, by měl začít platit od ledna 2015. Zároveň bude podkladem pro přípravu krajských plánů odpadového hospodářství a jasným ukazatelem směru pro předcházení vzniku odpadů, náhradu primárních zdrojů odpady, pro recyklaci a využívání odpadů s jasným cílem odklonu odpadů ze skládek.

POH ČR je navázán na ostatní strategické dokumenty ČR i na Operační program Životní prostředí 2014 - 2020, jenž bude hlavním zdrojem veřejných finančních prostředků pro podporu výstavby nebo modernizace stávajících kapacit pro nakládání s odpady.

Nejpozději do konce letošního listopadu ještě před odesláním konečné podoby POH ČR ke schválení vládě ČR, vypracuje MŽP ekonomickou analýzu nakládání s odpady a stanovisko SEA (strategické posuzování vlivů na životní prostředí), které představí ministr Richard Brabec poradnímu orgánu pro odpady - Radě pro odpadové hospodářství.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů