Čtvrtek, 7. prosince 2023

TPCA snížila energetickou náročnost výroby o polovinu

TPCA snížila energetickou náročnost výroby o polovinu

Kolínská automobilka TPCA dokázala od začátku výroby v roce 2005 snížit energetickou náročnost výroby o více než polovinu. Před devíti lety činila energie potřebná na výrobu jednoho vozu 1 644 kWh, v roce 2013 to bylo jen 754 kWh a letos je cílem další snížení na 624 kWh. Vedle použití stále efektivnějších výrobních postupů jsou energetické úspory výsledkem řady opatření. V posledních letech se osvědčilo nasazení specializovaných týmů, které v továrně vyhledávají možné úspory energie (tzv. ESCO týmy).

ESCO týmy tvoří proškolení pracovníci údržby, jejichž cílem je hledat možnosti, jak snížit množství vstupních energií s minimálními investičními či operativními náklady. V TPCA působí od roku 2010, kdy byl zrealizován jejich první projekt na oddělení lakovny. S nulovými investicemi se tehdy podařilo snížit množství energie potřebné k provozu vypalovacích pecí, což znamenalo také o desítky tun nižší emise CO2.

Dnes už ESCO týmy působí na všech odděleních výroby (lisovna, svařovna, lakovna, montáž). Jejich činnost sahá od efektivnějšího vypínání a zapínání strojů až po změny procesů. Díky jejich aktivitě se v TPCA za poslední roky podařilo uspořit stovky megawatthodin energie.

Podobně se daří snižovat další klíčové ukazatele v oblasti dopadů výroby na životní prostředí. Spotřeba vody na jedno auto klesla od roku 2005 rovněž o polovinu. Produkce odpadu na jeden vůz je o necelé dvě třetiny nižší než činila před devíti lety a emise organických těkavých látek se snížily o dvě třetiny na m2 nalakované plochy.

Seminář pro EKO gymnázium

TPCA je v environmentální oblasti aktivní od svého vzniku a neustále realizuje nové projekty. Vedle důrazu na šetrnou výrobu vede zaměstnance k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí. Díky důslednému třídění odpadu je možné 99 % odpadu následně recyklovat.

Dnes TPCA uspořádala odborný seminář pro studenty EKO gymnázia v Poděbradech. Hlavním tématem semináře byly environmentální aktivity TPCA v praxi a problematika bioplynových stanic. Setkání proběhlo v obci Kněžice, kde se nachází ,,bioplynka" podpořená grantem TPCA. Účastníci semináře tak měli možnost se blíže seznámit s jejím provozem a přínosem pro obec.

Bioplynová stanice Kněžice je jedním z grantových projektů kolínské automobilky spadající do oblasti ochrany životního prostředí. ,,Díky TPCA se nám podařilo zrealizovat již dva projekty, a to rozšíření zpracování bioodpadů zakoupením mobilního drtiče a využití přebytků bioplynu pořízením nového kotle. Tyto projekty přímo souvisí s projektem ESO Kněžice (Energeticky soběstačná obec Kněžice), který zásobuje obyvatele obce již osm let teplem. Dále vyrábí takové množství elektřiny, které plně pokryje spotřebu všech obyvatel obce. V porovnání s ostatními zdroji centrálního zásobení teplem patří naše cena tepla k nejnižším v České republice," říká starosta Kněžic Milan Kazda.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů