EU se připravuje na změnu klimatu

6. listopadu 2014
EU se připravuje na změnu klimatu

Proces příprav na změnu klimatu je v současné době řešen na politické úrovni ve většině zemí EU. Důvodem k urychlenému přijímání národních adaptačních politik je zvyšující se častý výskyt extrémního počasí, které s sebou změna klimatu přináší, a také propojení národních a evropských politik, které se zaměřují na adaptace, oceňování a předcházení škod a výzkum změny klimatu. Tyto závěry přináší zpráva National adaptation policy processes in European countries -- 2014 vydaná Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA), která jako první přináší přehled adaptačních aktivit v zemích EU dle stavu v roce 2014.

Dle publikace má celkem 21 zemí EU28 zpracované národní adaptační strategie, realizace adaptačních kroků je však v časném stádiu a pouze 13 států realizuje konkrétní opatření zaměřená nejčastěji na oblast vodního hospodářství a poskytování informací veřejnosti. Adaptaci změně klimatu však provází i problémy, více než tři čtvrtiny států EU uvádí nedostatek finančních prostředků, mezi další uváděné překážky adaptací patří nedostupnost vhodných technologií, nejistoty ohledně budoucího vývoje klimatu a nejasné odpovědnosti orgánů státní správy směrem k přípravě a realizaci adaptačních opatření.

Zdroj: CENIA

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů