Zveřejnění závazných nástrojů FA/FEA pro oblast vodohospodářství (Prioritní osa 1)

10. listopadu 2014
Zveřejnění závazných nástrojů FA/FEA pro oblast vodohospodářství (Prioritní osa 1)

V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly zveřejněny závazné nástroje pro zpracování Finanční a ekonomické analýzy (FEA/FA) projektů z vodohospodářské oblasti (Prioritní osa 1, Operační program Životní prostředí 2007-2013).

Soubor nástrojů FA/FEA, verze 17.3 pro PO 1, obsahuje vedle výpočetních modelů a uživatelských manuálů též doprovodné metodické texty a modelové příklady. Použití těchto nástrojů je povinné pro všechny projekty s finanční (příp. ekonomickou) analýzou v rámci LXIII. výzvy OPŽP. Nástroje pro zpracování FA/FEA jsou určeny k použití v programu MS Excel, verze 2003 a 2007. Zpracování FA/FEA jiným softwarem není přípustné.

V případě, kdy projekt generuje kladné čisté příjmy dle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, použije následně pro zpracování finanční (příp. ekonomické) analýzy jeden ze setů ,,Vodohospodářský model - zelená louka" nebo ,,Vodohospodářský model - historická data", dle typu projektu. Podpůrný návod pro určení typu projektu a výběr správného modelu je obsažen v úvodních pasážích manuálů.

Modely jsou uzpůsobeny pro projekty výstavby zcela nové infrastruktury (projekt na tzv. ,,zelené louce"), tak i projekty řešící rekonstrukce/rozšíření stávající infrastruktury (tzv. ,,historická data").

Důležité upozornění pro Žadatele/Zpracovatele: Vodohospodářské modely verze 17.3 jsou v cenové úrovni roku 2013. Investiční náklady na druhou fázi budou nastaveny jako nezpůsobilý náklad. Z důvodu, že nemusí být brán ve finanční analýze ohled na to, jak bude 2. fáze financována v rámci OPŽP 2014-2020, je možné definovat finanční zdroje na tuto etapu jako ,,žadatel - vlastní zdroje".

Podrobné informace ke zpracování FA/FEA projektů jsou uvedeny v uživatelských manuálech k jednotlivým modelům. V případě pochybností kontaktuje Žadatel/Zpracovatel Oddělení projektové podpory na emailu dotazy.fea@sfzp.cz.

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů